Objavili najstaršieho plaza na Slovensku

20. 02. 2018

Výnimočný objav slovenskej paleontológie. V Demänovskej doline objavili kostru najstaršieho stavovca na území Slovenska, má štvrť miliardy rokov. Ide o plaza so štyrmi nohami.

logo Televíznej stanice STV 1(18. 02. 2018; Televízna stanica STV 1; Správy RTVS; 19:00; por. 15/29; Elena Senková/Ľubomír Bajaník)

Ľubomír Bajaník, moderátor: „Výnimočný objav slovenskej paleontológie. V Demänovskej doline objavili kostru najstaršieho stavovca na území Slovenska, má štvrť miliardy rokov. Ide o plaza so štyrmi nohami."

Elena Senková, redaktorka: „Táto drobná kostra mení predstavu paleontológov o tom, ako vyzeralo Slovensko v druhohorách. Kým doteraz sme vedeli, že na našom území bolo more, drobný plaz prezrádza, že nebolo úplne všade. Pachypleurosaurus sa totiž nevedel ponárať do väčších hĺbok. Žil v plytkých moriach pri pobreží a na život potreboval aj súš."

Andrej Čerňanský, paleontológ, Katedra ekológie PriF UK: „Z druhohôr sme nemali vlastne na Slovensku skoro nič, ako čo sa týka štvornožcov, stavovcov, mali sme iba stopy  vo Vysokých Tatrách. To sú také odtlačky stôp dinosaura, tie sú z vrchného triasu, majú asi dvestopäť miliónov rokov. Ale toto je prvá kostra vlastne z druhohôr a je ešte staršia, má dvestoštyridsaťpäť miliónov rokov, je zo stredného triasu. Zaujímavé na tom je, že v čase, kedy tyranosaurus chodil po zemi, tak táto naša fosília už bola vlastne skamenelinou stoosemdesiat miliónov rokov."

Elena Senková: „Vysoké aj Nízke Tatry vtedy ešte neexistovali a všetky kontinenty boli spojené do jedného superkontinentu, Pangey. Keďže je kostra neporušená, paleontológovia majú istotu, že plaz naozaj žil v oblasti, kde sa našiel. Je to teda prvý nález týchto plazov v Západných Karpatoch, doteraz ich našli v Taliansku, Švajčiarsku či Číne."

Andrej Čerňanský: „Teraz nám odkrýva novú časť praveku, o ktorej sme vlastne nevedeli. Vedci dúfali desiatky rokov, že sa tu niečo nájde, že či budeme mať aj my šťastie v našej krajine. Bolo obrovským šťastím, že ten jaskyniar vlastne v tej tme jaskyne zasvietil zrovna na to správne miesto baterkou, pretože ono to bolo v strope tej jaskyne."

Elena Senková: „Kostru si všimli jaskyniari z klubu Demänovská dolina a paleontológ si na jej výskum prizval odborníkov zo Slovenskej akadémie vied a Štátneho geologického ústavu Dionýza Štúra. Od konca februára bude môcť nález vidieť aj verejnosť. Pachypleurosaura uložia v Múzeu ochrany prírody a jaskyniarstva v Liptovskom Mikuláši."

Publikované z monitoringu STORIN plus, s. r. o.

(MI)

Odbory vedy a techniky:
Humanitné vedy

Tlač