Schválili voľný obchod s Kanadou

23. 02. 2018

Obchodná dohoda medzi Kanadou a Európskoz úniou, známa ako SETA, vývozcom zjednoduší obchod s tovarom a službami a zároveň im zníži náklady. Má pomôcť aj slovenskému exportu. Malo by dôjsť k odstráneniu veľkej väčšiny ciel na produkty vyvážané do Kanady.

Televízna stanica TA 3 - logo(21. 2. 2018; Televízna stanica TA 3; Hlavné správy; 18.30; por. 10/20; Michaela Lovásová, Zuzana Straková Wenzlová, Alfonz Šuran)

Zuzana Straková Wenzlová, moderátorka: „Vláda schválila uzavretie obchodnej dohody medzi Kanadou a Európskou úniou. Keďže odstráni všetky clá, tarify a ďalšie bariéry medzi krajinami, pomôže aj slovenskému exportu – vývozcom zjednoduší obchod s tovarom a službami a zároveň im zníži náklady. Dohoda by podľa predstaviteľov vlády mala pomôcť aj nášmu automobilovému priemyslu."

Michaela Lovásová, reportérka TA 3: „Predseda Európskej komisie tvrdí, že ide o najvýznamnejšiu dohodu, ktorú kedy Európska únia uzavrela. Obchodná dohoda s Kanadou známa ako SETA má pomôcť aj slovenskému exportu. Má totiž dôjsť k odstráneniu veľkej väčšiny ciel na produkty vyvážané do Kanady."

Ivan Korčok, štátny tajomník ministerstva zahraničných vecí: „Slovenská republika je krajina, ktorá je exportne orientovaná, tu sa vyrábajú produkty, ktorých takmer sto percent v jednotlivých sektoroch sú vyvážané nielenže do Európskej únie, ale do celého sveta. Preto táto obchodná dohoda s Kanadou z môjho pohľadu je to istá šanca."

Peter Žiga, minister hospodárstva: „Sa to bude týkať automobilového priemyslu, strojárstva, elektrotechnického priemyslu a artiklov, ktoré Slovensko tradične vyváža."

Michaela Lovásová: „Dohoda má zároveň uľahčiť vstup našich firiem na kanadský trh. To platí aj v prípade služieb, pričom zlepšiť by sa mali tiež podmienky pre investorov."

Viliam Páleník, Ekonomický ústav SAV: „Týka sa to napríklad verejných zákazok, kde naše aj kanadské firmy sa môžu uchádzať o verejné zákazky, ktoré sa vyhlasujú, stavebné, IT a podobne, ale týka sa to aj riešenia prípadných sporov pri investíciách. Dohodol sa nový systém ochrany investícií, ktorý bude riešiť prípadné obchodné spory súdnou cestou, ale vznikne aj taký konzultačný výbor, ktorý bude konzultovať niektoré veci a vysvetľovať."

Michaela Lovásová: „Environmentálni aktivisti a poľnohospodári v minulosti viackrát varovali, že dohoda ale môže naopak zhoršiť potravinárske a ekologické normy. S ratifikáciou dohody mali preto problém napríklad Belgičania. Podľa nášho ministerstva hospodárstva nie sú takéto obavy na mieste."

Peter Žiga: „Všetky obavy, ktoré by mohli vznikať, myslím, že sú odstránené, pretože táto dohoda sa netýka ani poľnohospodárstva, ani životného prostredia, ani ochrany spotrebiteľov, týka sa čisto obchodných vzťahov, ktoré sa zlepšia."

Michaela Lovásová: „Európsky parlament schválil dohodu pred rokom, na jej definitívnu platnosť je ale ešte potrebná ratifikácia všetkými členskými štátmi únie."

 

Publikované z monitoringu STORIN plus, s. r. o.

(MB)

Kľúčové slová:
Slovenská akadémia vied, ekonomika

Odbory vedy a techniky:
Spoločenské vedy

Tlač