Slovensko: V rafinérii sa začala kontrola

05. 02. 2018

Inšpektorát životného prostredia vykonáva v najväčšej rafinérii v hlavnom meste kontrolu. Reaguje na podnety obyvateľov, ktorí od nedele do utorka cítili intenzívny zápach.

logo Televíznej stanice JOJ(02. 02. 2018; Televízna stanica JOJ; Noviny TV JOJ; 19:30; por. 14/21; Eva Bariová / Ján Mečiar; Adriana Kmotríková)

Ján Mečiar, moderátor: „Inšpektorát životného prostredia vykonáva v najväčšej rafinérii v hlavnom meste kontrolu. Reaguje na podnety obyvateľov, ktorí od nedele do utorka cítili intenzívny zápach, niekedy vraj až nedýchateľný."

Adriana Kmotríková, moderátorka: „Slovnaft má ale vlastné merače a tvrdí, že limity neprekročil. Zisťovali sme preto, kto ešte okrem samotnej rafinérie meria v okolí kvalitu ovzdušia, či zápach z fabrík môže poškodiť zdravie."

(začiatok archívneho záznamu) Vysielané dňa 30.01.2017 (? 2018)

Anton Molnár, hovorca Slovnaft (telefonát): „V dňoch 27.1. ‑ 29.1. mali sme odstávku na jednej z výrobných jednotiek, počas ktorej došlo k spaľovaniu uhľovodíkov na poľných horákoch."

(začiatok ankety)

Opýtaný: „Jak plyn keby bol, také."

Eva Bariová, redaktorka: „Ste sa aj zľakli?"

Opýtaný: „No tak, otvoril som okná a hneď som privrel."

(koniec ankety) (koniec archívneho záznamu)

Eva Bariová: „Inšpektorát životného prostredia teraz preverí, či dodržali podmienky pri spaľovaní."

(text v obraze)

Ing. Ivana Záleská vedúca odboru, Inšpektorát životného prostredia v Bratislave: „Od 2. 2. 2018 inšpekcia začne 2 environmentálne kontroly v prevádzkach Hydrokrak a Tepláreň, ktoré budú zamerané na zvýšený zápach v dňoch 26.1  – 29.1.2018 a kontrolu spaľovania.

Eva Bariová: „Kontroly robili aj v minulosti."

(text v obraze)

Ing. Ivana Záleská vedúca odboru, Inšpektorát životného prostredia v Bratislave:Z protokolov z jednotlivých prevádzok a vyhodnotením alebo zo správ z opravárenského (diskontinuálneho) merania, ktoré sú dostupné inšpekcii, neboli za rok 2017 namerané prekročenia emisných limitov.

Eva Bariová: „Rafinéria ale tvrdí, že prekročenia limitov už zaznamenala na vlastných meračoch v okolí."

(text v obraze)

Ladislav Procházka tlačové odd. Slovnaft: „Na stanici Podunajské Biskupice bolo zaznamenané prekročenie limitných hodnôt pre znečisťujúcu látku ozón v letnom období 2017 (Máj, Jún, Júl, August). Treba však brať do úvahy, že kvalita ovzdušia je ovplyvňovaná rôznymi zdrojmi znečisťujúcich látok (napr. okolité prevádzky, doprava a pod.) a nielen vplyvom Slovnaftu.

Eva Bariová: „Otázkou je, kto vlastne merania okrem samotnej rafinérie vykonáva. Podľa inšpektorátu by to mali robiť meteorológovia."

(text v obraze)

Ing. Ivana Záleská vedúca odboru, Inšpektorát životného prostredia v Bratislave: „Občania majú k dispozícii aktuálne údaje z emisných staníc na SHMÚ."

Eva Bariová: „Je tu však problém."

(text v obraze)

Mgr. Ivan Garčár  hovorca SHMÚ: „SHMÚ má v Bratislave 4 meracie stanice kvality ovzdušia. Pri prevládajúcom severozápadnom prúdení vzduchu stanice nezachytia rozptýlené emisie zo Slovnaftu, pretože stoja mimo trajektórií emisií z podniku. Mestské stanice sú umiestnené tak, aby merali kvalitu ovzdušia v oblastiach najväčšieho pohybu ľudí a v obytných zónach.

Eva Bariová: „Kvalitu ovzdušia v blízkosti rafinérie teda mapuje najmä samotná rafinéria."

(text v obraze)

Mgr. Ivan Garčár hovorca SHMÚ:V rámci plánovaného rozširovania staníc počítame s inštaláciou stanice v lokalite Podunajské Biskupice.

RNDr., PhD., Viktória Miklósová, Ústav krajinnej ekológie, SAV: „Ide o to, že keď človek niekde býva, veľmi veľakrát sa stane, že býva povedzme pri čističke odpadových vôd, alebo pri skládke, alebo nejakej chemickej továrni, ktorá vypúšťa nejaké pre nás neprijateľné vône, smrad. Ale to neznamená, že keď bývam pri, napríklad hnoj, nejakej veľkofarme ošípaných alebo proste, kde je ten amoniak cítiť alebo tie metánové plyny, to neznamená, že keď to cítime, tak je to aj, že na to aj umrieme. Pri veľkých továrňach by ľudia nemali žiť, ale to potom by sme nemali žiť vo veľkých mestách."

Eva Bariová: „Eva Bariová, televízia JOJ."

Publikované z monitoringu STORIN, s. r. o.

(MI)

Kľúčové slová:
vedy o Zemi a enviromentálne vedy

Odbory vedy a techniky:
Iné

Tlač