UNESCO varuje pred vymieraním jazykov

26. 02. 2018

Podľa Organizácie Spojených národov pre vzdelávanie, vedu a kultúru každé dva týždne zanikne jeden jazyk. Vymieranie jazykov je  však podľa odborníkov prirodzený proces, ktorý sa tých rozšírených nedotkne.

Televízna stanica STV 1 - logo(21. 2. 2018; Televízna stanica STV 1; Správy RTVS; 19:00; por. 25/26; Barbara Školoutová, Viliam Stankay)

Viliam Stankay, moderátor: „Jazyková rozmanitosť je ohrozená. Podľa Organizácie Spojených národov pre vzdelávanie, vedu a kultúru každé dva týždne zanikne jeden jazyk, upozornila na to pri príležitosti Medzinárodného dňa materinského jazyka. Vymieranie jazykov je však podľa odborníkov prirodzený proces, ktorý sa tých rozšírených nedotkne."

Zdroj: YouTube kanál menameselassie: „Okamžite všetci teraz bežte na district a spamujte replay, nech to hitne jeden milión."

Barbara Školoutová, redaktorka: „"Veta, ktorej možno väčšina divákov nerozumela, vo svete youtuberov, v ktorom sa pohybuje najmä mládež, je to bežný spôsob komunikácie."

Sibyla Mislovičová, Jazykovedný ústav Ľudovíta Štára SAV: „V súčasnosti mladí ľudia používajú anglické slová v rámci slangu, teda aby sa odlíšili, aby boli iní a v oveľa väčšej miere, akoby si vymýšľali slová, ako to bolo možno v minulosti."

Barbara Školoutová: „To, čo sa začne ako slang, sa však časom môže stať spisovným slovom, najmä ak slovenčina pre výraz nepozná ekvivalent. Obavy, že by pre preberanie nových slov jazyk zanikol, sú však podľa odborníkov prehnané. Tendenciu zanikať majú najmä dialekty či menej rozšírené jazyky."

Sibyla Mislovičová: „Jazyk sa prispôsobuje potrebám svojich používateľov, to je veľmi dôležitá vec, pretože v súčasnosti sa aj my viac kontaktujeme s cudzími jazykmi a je pochopiteľné, že preberáme anglické slová, pretože to je najčastejší kontakt v súčasnosti, aj v minulosti sme preberali slová."

Barbara Školoutová: „Sibyla Mislovičová dodáva, že preberaniu z dominantnej angličtiny sa nevyhne žiaden jazyk, anglické slová prenikajú aj do nemčiny či francúzštiny, upozorňuje však, že aj preberať treba s mierou. S otázkou, čo ponechať a čo nahradiť, sa denne stretávajú aj pracovníci médií."

Denisa Krajčírová, jazyková redaktorka Správ RTVS: „Vo verejnoprávnych médiách sa snažíme s jazykom pracovať tak, aby na jednej strane znel pre diváka tento jazyk prirodzene a na druhej strane sa snažíme zachovávať kritérium spisovnosti a kultúry jazyka. Vznikajú vo svete mnohé nové reálie, mnohé javy, ktoré je potrebné pomenovať a slovenčina na ne zatiaľ pomenovanie nemá, ako napríklad slová dron, slovo bookovať."

Barbara Školoutová: „Jazykom reagujú na vývoj spoločnosti aj umelci."

Tomáš Ulej, spisovateľ: „Je pekné sa hrať so slovami, je pekné, ak dokážeme si na niektoré nové slová, ktoré potrebujeme používať, keď si vymyslíme nejaký vlastný ekvivalent, ale zároveň je úplne okej a v poriadku napríklad používať slovo okej."

Štefan Bučko, herec Činohry SND: „Ak robíme nejakú našu klasiku slovenskú, ktorá je už určená jazykovo, tak tam sa potom prispôsobujeme, ale v podstate moderné hry, ktoré vznikajú, ktoré vznikajú aj ako z pera slovenských autorov, tak tie už používajú všetky výrazové prostriedky modernej doby. Oni aby zachytili pulz života, no tak musia tie postavy diferencovať."

Barbara Školoutová: „Naopak študenti podľa Štefana Bučka klasike prestávajú rozumieť, vysvetlivky často potrebujú k jazyku štúrovcov či medzivojnových autorov."

 

Publikované z monitoringu STORIN plus, s. r. o.

(MB)

Kľúčové slová:
filologické vedy, Slovenská akadémia vied

Odbory vedy a techniky:
Spoločenské vedy

Tlač