Vedci pripomínajú, že nízke platy sú dôvodom odlivu mozgov

07. 02. 2018

Naši vedci pôsobiaci doma aj v zahraničí, ktorí podpísali otvorený list premiérovi Robertovi Ficovi a ministerke školstva Martine Lubyovej, reagujú  na doterajšie stanoviská rezortu. Okrem iného žiadajú viac peňazí na výskum. Pripomínajú, že nízke platy sú dôvodom odlivu mozgov. Za tri roky sa zo zahraničia vrátilo iba 13 vedcov.

logo Rozhlasovej stanice Slovensko(06. 02. 2018; Rozhlasová stanica Slovensko; Rádiožurnál Slovenského rozhlasu; 12.00; por. 4/16; Marta Jančkárová/Oto Görner)

Oto Görner, moderátor: „Nie je pravda, že nemáme kontakt s vedou na Slovensku. Tvrdia naši vedci pôsobiaci doma aj v zahraničí, ktorí podpísali otvorený list premiérovi Robertovi Ficovi a ministerke školstva Martine Lubyovej. Reagujú tak na doterajšie stanoviská rezortu. Okrem iného žiadajú viac peňazí na výskum. Pripomínajú, že nízke platy sú dôvodom odlivu mozgov. Za tri roky sa zo zahraničia vrátilo iba 13 vedcov."

Marta Jančkárová, redaktorka: „Biochemik Pavol Čekan pracuje pre startup pôsobiaci v Spojených štátoch aj na Slovensku, ktorý vyvíja nové diagnostické testy pre onkologických pacientov. Je jedným z vedcov, ktorí podpísali otvorený list vedcov premiérovi a šéfke rezortu školstva. Pridalo sa už takmer 1 300 ľudí, z nich skoro 80 percent pôsobí na Slovensku."

Pavol Čekan, biochemik: „Tým pádom sa dá povedať, že to sú ľudia, ktorí naozaj rozumejú pomerom, ktoré na Slovensku sú vo vede a výskume."

Marta Jančkárová: „Pavol Čekan zdôrazňuje, že im nejde o výmenu názorov s vládou, ale o zlepšenie stavu vedy na Slovensku."

Pavol Čekan: „Napríklad aj biomedicínskej vedy, ktorá by tu mala byť práve preto, aby sme pomáhali lepšie diagnostikovať, lepšie liečiť onkologických pacientov. Práve o to tu ide."

Marta Jančkárová: „Vedci žiadajú okrem lepšieho financovania hĺbkové hodnotenie kvality výskumu na všetkých univerzitách a vedeckých inštitúciách nezávislou odbornou a zahraničnou komisiou či nezávislé hodnotenie grantov. Ministerstvo školstva nedávno v médiách zareagovalo, že časť ich požiadaviek už uplatňuje. Vedci však spochybnili napríklad tvrdenie o úspešnosti návratových programov pre slovenských vedcov, ktorí pôsobia v zahraničí. Hovorí fyzik František Herman zo Švajčiarska."

František Herman, fyzik, Švajčiarsko: „Keď sa pozriete na počty ľudí, ktorí sa vrátili na Slovensko cez tie návratové programy a cez balík peňazí, ktorý sa rozdal cez tie návratové programy tak zistíte, že to nie je pravda."

Marta Jančkárová: „Podľa ministerstva sa vrátilo do vlasti len 6 mladých odborníkov a 7 expertov. Rezort chce podporiť v návrate ďalších vedcov, a preto pripravuje nové pravidlá. Podľa Renáty Vitkovej z komunikačného odboru ministerstva školstva, by mali byť jasnejšie."

Renáta Vitková, komunikačný odbor ministerstva školstva: „Odbúrať administratívnu záťaž, a tým zjednodušiť spôsob uchádzania sa o pozície zo strany Slovákov, ktorí pôsobia v zahraničí."

Marta Jančkárová: „Podľa ministerstva sa témami spomínanými v otvorenom liste vedcov bude zaoberať aj pracovná skupina pre vedu a výskum."

Publikované z monitoringu STORIN, s. r. o.

(MI)

Kľúčové slová:
veda, výskum

Odbory vedy a techniky:
Iné

Tlač