Výstava vedeckých hračiek

08. 02. 2018

Elektrárňa Piešťany predstavuje interaktívnu výstavu vedeckých hračiek z celého sveta. Deti, ale aj dospelí si môžu vyskúšať množstvo hier, kaleidoskopov a hlavolamov a vďaka nim pochopiť niektoré tajomstvá vedy, techniky alebo fyzikálnych zákonov.

logo Rozhlasovej stanice Regina(06. 02. 2018; Rozhlasová stanica Regina; Žurnál Rádia Regina; 12:00; por. 16/16; Vlasta Cigánková/Peter Béreš)

Peter Béreš, moderátor: „Elektrárňa Piešťany predstavuje interaktívnu výstavu vedeckých hračiek z celého sveta. Deti, ale aj dospelí si môžu vyskúšať množstvo hier, kaleidoskopov a hlavolamov a vďaka nim pochopiť niektoré tajomstvá vedy, techniky alebo fyzikálnych zákonov."

Vlasta Cigánková, redaktorka: „Klik‑klak, jojo, rôzne technické hlavolamy či jednoduché fyzikálne experimenty prilákali na výstavu aj žiakov piešťanských škôl."

Žiak: „Je to zvonkohra."

Žiak: „To je taká vec. Viete, čo máte vybrať, ale neviem, ako sa to robí. Je to celkom zaujímavé, pretože sa mi to ešte nepodarilo, takže nejako sa pokúšam."

Žiak: „Jojo som poznal."

Vlasta Cigánková: „Podľa organizátorky výstavy Beáty Puobišovej možno za vedecké považovať tie hračky, ktoré približujú nejaký úkaz, zákonitosť alebo jav hravou formou. Príkladom je aj jojo, ktoré je ukážkou viacerých fyzikálnych javov."

Beáta Puobišová, organizátorka výstavy: „Zrážka gúľ, veľmi dôležité, zákon zachovania energie, gravitácia, trenie, teplo. Tých fenoménov, ktorých sa môže učiteľ fyziky alebo rodič chytiť a objasniť ich na tak jednoduchej hračke, je mnoho."

Vlasta Cigánková: „Výstava, ktorá hračky nielen predstavuje, ale ukazuje aj ich fungovanie, zaujala aj učiteľku piešťanskej základnej školy Martu Horňáčkovú."

Marta Horňáčková, učiteľka základnej školy: „Je to celkom iný pohľad na vyučovanie, na fyziku. Vidia, že to, čo sa učíme v škole, má praktický význam. Veľmi dobrá motivácia."

Vlasta Cigánková: „Vedecké hračky budú v kultúrno‑spoločenskom centre Elektrárňa Piešťany až do dvadsiateho tretieho marca."

 

Publikované z monitoringu STORIN, s. r. o.

(MI)

Kľúčové slová:
popularizácia vedy a techniky

Odbory vedy a techniky:
Iné

Tlač