Chyba v maturitnom teste

15. 03. 2018

Na viac ako 700 školách písalo vyše 40 tisíc stredoškolákov maturitné testy zo slovenského jazyka a literatúry. Kritika o možnej chybe sa šírila cez sociálne siete medzi pedagógmi aj študentmi. Z úryvku vypadlo dôležité slovo. Riaditeľka NÚCEM Romana Kanovská oznámila, že táto úloha bude anulovaná.

Televízna stanica JOJ - logo(14. 3. 2018; TV JOJ; Noviny TV JOJ; 19:30; Eva Bariová, Adriana Kmotríková)

Adriana Kmotríková, moderátorka: „V maturitných testoch zo slovenského jazyka a literatúry, ktoré včera písalo vyše 40 tisíc stredoškolákov, bola chyba. V maturitnom texte bola otázka, na ktorú žiaci odpoveď hľadali márne. Mali totiž nájsť viacnásobný vetný člen, ale práve dané slovo v texte chýbalo. Zisťovali sme, čo bude teraz s už odovzdaným maturitnými testami a ako sa budú hodnotiť.“

Eva Bariová, redaktorka: „Včera sa na viac než 700 školách písali maturitné testy zo slovenského jazyka a literatúry. Kritika o možnej chybe sa šírila cez sociálne siete medzi pedagógmi aj študentmi a opodstatnene.“

PhDr. Ján Papuga, PhD., učiteľ slovenského jazyka: „Taká jedna závažná bola tá otázka, ktorá hľadala pomenovanie viacnásobného vetného členu v jednej časti úryvku o kapitánovej dcére a ten viacnásobný vetný člen tam nebol.“

Romana Kanovská, riaditeľka NÚCEM: „Stalo sa totižto to, že keď sme pripravovali poslednú verziu testu pred tlačou, tak zo samotného textu tohto úryvku vypadlo jedno dôležité slovo, ktoré je nevyhnutné k tomu, aby tá úloha mala riešenie a došlo k technickému pochybenie, k technickej chybe pri finálnom grafickom spracovaní tohto textu. Toto jedno slovo „ťažká“.“

Eva Bariová: „Malo tam byť „preťažká“?“

Romana Kanovská: „Áno a chceli sme tam ešte dať „hlavička ťažké preťažká“.“

Eva Bariová: „Reakcie študentov sú rôzne. Ak by totiž pochybili oni, odrazí sa to na ich hodnotení. To isté preto požadujú aj naopak.“

Študenti (začiatok ankety)

Opýtaný 1: „Dal by som za to bod minimálne.“

Opýtaný 2: „Podľa by mohli sa to dať niečo lepšie ako len nepočítať otázku.“

Eva Bariová: „Čo napríklad?“

Opýtaný 2: „To vám neviem povedať, možno bod zlepšenie, ale to záleží na nich.“

(koniec ankety)

Romana Kanovská: „Bude všetkým žiakom táto úloha anulovaná, ako keby v podstate nebude zohrávať žiadnu úlohu pri hodnotení, bude hodnotený výsledok žiaka akoby zo šesťdesiatich troch úloh, nie zo šesťdesiatich štyroch, ale zo šesťdesiatich troch úloh.“

Eva Bariová: „Hanba je to ale podľa viacerých pedagógov poriadna.“

PhDr. Ján Papuga, PhD.: „No je otázkou, že či sa dá tým chybám predchádzať.“

Eva Bariová: „Eva Bariová, televízia JOJ.“

Publikované z monitoringu Slovakia Online s.r.o.

(MB)

Kľúčové slová:
vzdelávanie

Odbory vedy a techniky:
Spoločenské vedy

Tlač