Fórum inžinierov a technikov Slovenska

19. 03. 2018

V Košiciach sa uskutočnil 12. ročník konferencie nazvanej Fórum inžinierov a technikov Slovenska, ktorou si pripomenuli  Pamätný deň inžinierov a technikov Slovenska. Ústredná téma bola: Inžinieri a technici v inovačnom procese.

Rozhlasová stanica Lumen - logo(17. 3. 2018; Rozhlasová stanica Lumen; Infolumen; 17:30; por. 7/17; Mária Čigášová, Lucia Pálešová)

Lucia Pálešová, moderátorka: „Pamätný deň inžinierov a technikov Slovenska si v Košiciach pripomenuli dvanástym ročníkom konferencie nazvanej Fórum inžinierov a technikov Slovenska. V roku 2015 ho na počesť svojho vzniku stanovil Zväz slovenských vedeckotechnických spoločností. Ďalšie podrobnosti má redaktorka Mária Čigášová."

Mária Čigášová, redaktorka: „Ústredná téma konferencie boli inžinieri a technici v inovačnom procese. Zväz slovenských vedeckotechnických spoločností ju pripravil v spolupráci s ministerstvom školstva a Slovenskou akadémiou vied. Ako uviedol prezident zväzu Dušan Petráš, cieľom podujatia bolo prezentovať smerovanie vedy a techniky na Slovensku."

Dušan Petráš, prezident Zväzu slovenských vedeckotechnických spoločností: „Sme dali možnosť prezentovať sa významným inovátorom, technológom, vedcom, ktorí v minulosti získali ocenenie na súťaži Päť z roka, kde sa práve prezentovali, podľa môjho názoru, veľmi pekné technologické inovatívne riešenia z oblasti biomedicíny, z oblasti obnoviteľných zdrojov energie, respektíve z oblasti nových typov dopravných systémov."

Mária Čigášová: „Ako uviedol vedúci odboru vedy a techniky Zväzu slovenských vedeckotechnických spoločností Jozef Krajčovič, spolupracujú napríklad s Asociáciou pre mládež, vedu a techniku a usilujú sa podporovať mladých ľudí vo vzťahu k vede a technike."

Jozef Krajčovič, vedúci odboru vedy a techniky Zväzu slovenských vedeckotechnických spoločností:  „Robíme také akcie na podporu, jednak aby mladí išli študovať alebo aby mali orientáciu vo vede, technike a vzdelávaní, lebo nie každý môže byť právnik, nie každý môže byť ekonóm. A predsa tá veda, technika nás bude živiť a vlastne urobí to Slovensko tým, kde by malo stáť, to znamená, sú tu múdri ľudia, sú tu mozgy, ktoré vlastne pomôžu nás dostať niekde ďalej."

Mária Čigášová: „V rámci slávnostnej časti programu konferencie boli päťdesiatim aktívnym dobrovoľníkom zväzu odovzdané ocenenia. Súčasne si účastníci podujatia mohli pozrieť exponáty slovenských opálových baní."

Publikované z monitoringu Slovakia Online s.r.o.

(MB)

Kľúčové slová:
konferencie, inovácie

Odbory vedy a techniky:
Technické vedy

Tlač