Jánošíka mučili dvakrát, priznal sa

12. 03. 2018

Takto vyzeral krátky proces s legendárnym zbojníkom Jurajom Jánošíkom.

logo Televíznej stanice JOJ(10. 03. 2018; Televízna stanica JOJ; Krimi; 19:00; por. 14/14; Dalibor Skladan / Michal Farkašovský, Stanislava Kováčik)

Michal Farkašovský, moderátor: „Prečítanie obžaloby, výsluch obvineného, konfrontácia s poškodenými, mučenie a rozsudok. Tak vyzeral krátky proces s legendárnym zbojníkom Jurajom Jánošíkom."

Stanislava Kováčik, moderátorka: „Súd sa skončil v priebehu dvoch dní a poprava nasledovala o niekoľko hodín. Je tu ďalší diel o zbojníckych družinách na Slovensku."

Dalibor Skladan, redaktor: „Po zlapaní Juraja Jánošíka a Tomáša Uhorčíka, ktorý sa skrýval pod falošnou identitou Martina Mravca, uväznili oboch mužov začiatkom marca 1713 v kaštieli v Palúdzke. Už 16. marca potvoril liptovský podžupan Ladislav Okoličáni ostro sledovaný proces so zbojníckym hejtmanom."

Diana Duchoňová, historička Slovenskej akadémie vied: „To bolo také superrýchle konanie. Nebolo to ako v súčasnosti. Naozaj sa snažili za pár dní pozbierať vlastne svedkov, nejaké výpovede."

Dalibor Skladan: „Hoci na území Slovenska v tých časoch nebolo kodifikované trestné právo, už existovali dokumenty, ktoré presne určovali, čo je trestným činom."

Ondrej Mularčík, advokát: „Nesúdilo sa vtedy len tak voľne, ale už boli vymedzené niektoré trestné činy. Určite v tej dobe už poznali čo je to lúpež, krádež, podvod, vražda."

Dalibor Skladan: „Prokurátor Alexander Čemický, podľa ktorej Jánošík počas troch rokov povzbudený diabolským duchom bez bázne a strachu nehľadel ani na božské, ani svetské zákony."

Ondrej Mularčík: „Lúpežníckym spôsobom lúpil dobrých a statočných ľudí, zastavoval kupcov a iných pocestných a opovážil sa ich zbíjať, zdierať, ako i zraniť a mordovať."

Dalibor Skladan: „Podľa advokáta by z pohľadu moderného práva takáto skutková veta neobstála."

Ondrej Mularčík: „My obhajcovia by sme si na tom zgustli, lebo tu nemáme presne vymedzené miesto, čas, tie skutkové okolnosti."

Dalibor Skladan: „Súčasťou súdu boli výpovede poškodených a tiež dobrovoľné priznanie obžalovaného, ktorý sa však nevyjadril ku všetkým skutkom a na niektoré otázky neodpovedal. Súd navrhol, aby sa v procese pokračovalo ma druhý deň a aby ešte predtým obžalovaného podrobili najprv ľahšiemu, a potom aj ťažšiemu mučeniu. Podľa historičky v tých časoch vládol fenomén strachu. Krajina nemala peniaze na odmeny a dôležité informácie boli výsledkom mučenia. Každému najprv predstavili mučiace nástroje, aby vedel, čo ho čaká."

Diana Duchoňová: „Španielska, čižma, natiahnutie na škripec."

Dalibor Skladan: „Nie každého mučili, ale muži obvinení zo zbojníctva sa tomu nevyhli. Mučenie malo dve fázy a zo zákona vyplývalo, že nemôže trvať príliš dlho."

Diana Duchoňová: „Malo trvať približne maximálne nejakú hodinku, aby ten daný človek to vydržal, lebo tiež nebol cieľom toho, aby ten človek zomrel. Potom bola nejaká prestávka a mučilo sa ďalej."

Dalibor Skladan: „Pokiaľ sa nikto nepriznal, zvyčajne ho oslobodili. Tieň obvinenia však na celého človeka sprevádzal po zvyšok života. Mnohí sa preto odsťahovali."

Diana Duchoňová: „Niekedy vytiahli z človek aj to, čo nevedel. Ale naozaj boli aj prípady, keď ten daný človek vydržal."

Dalibor Skladan: „Aj preto sa drábi snažili dolapiť zbojníkov živých. Pre vrchnosť vraj jeden zabitý zbojník neznamenal nič a viac sa cenilo rozbitie celej zbojníckej družiny."

Diana Duchoňová: „Sa snažili chytiť toho zbojníka živého a hneď ako je možné vlastne ho podrobiť mučeniu, aby teda sa vyznal a prezradil mená svojich členov družiny."

Dalibor Skladan: „Historici hovoria, že Jánošík počas mučenia nevyzradil mená druhov, ktorí ešte žili. Dokonca tvrdil, že Uhorčík alias Mravec zomrel v Kremnických vrchoch. Aj obhajoba sa snažila zvaliť vinu na Uhorčíka."

Stanovisko Baltazára Palugyaia: „Keď sa však menovaný Uhorčík z väzenia vyslobodil, šiel za ním do Terchovej a odviedol ho z tejto dediny. Sprisahal ho, pretože obžalovaný bol takouto prísahou zaviazaný, bol tiež nútený ho nasledovať."

Dalibor Skladan: „Prokurátor napriek tomu trval na treste smrti napichnutím na kôl, na hák alebo lámaní v kolese. Obhajca poukázal na poľahčujúce okolnosti, mladý vek Jánošíka ako aj fakt, že počas zbíjania nikoho nezranil ani nezabil. Súd ešte 17. marca vyriekol verdikt."

Publikované z monitoringu Slovakia Online s.r.o.

(MI)

 

Kľúčové slová:
historické vedy a archeológia

Odbory vedy a techniky:
Humanitné vedy

Tlač