Martinskí vedci si pripísali objav

05. 03. 2018

Martinskí vedci objavili novú mutáciu poruchy zrážania krvi. Keďže ju identifikoval so svojim tímom doktorand Jesseniovej Lekárskej fakulty Univerzity Komenského v Martine, dostala názov fibrinogén Martin.

logo Televíznej stanice STV 1(03. 03. 2018; Televízna stanica STV 1; Správy RTVS; 19:00; por. 13/25; Vlado Záborský/Janette Štefánková)

Janette Štefánková, moderátorka: „Martinskí vedci objavili novú mutáciu poruchy zrážania krvi. Keďže ju identifikoval so svojim tímom doktorand Jesseniovej Lekárskej fakulty Univerzity Komenského v Martine, dostala názov fibrinogén Martin."

Vlado Záborský, redaktor: „Vrodeným poruchám fibrinogénu, ktorý je zodpovedný za zrážanie krvi, sa Tomáš Šimurda venuje v dizertačnej práci.

Tomáš Šimurda, doktorand Jesseniovej Lekárskej fakulty Univerzity Komenského v Martine: „Poruchy fibrogénu sú v podstate sa radia medzi vzácne poruchy zrážania krvi, kedy je úplný, alebo chýbajúci defekt v poruche jedinej dôležitej bielkoviny."

Vlado Záborský: „Vzorky so zatiaľ nepopísanou mutáciou získali od pacienta, ktorý mal diagnostikovanú poruchu zrážania krvi. Objav je výsledkom úzkej spolupráce kliniky hematológie a ústavu molekulovej biológie. Lekári si u genetikov v podstate objednali čo majú vo vzorkách overiť."

Dušan Loderer, doktorand Jesseniovej Lekárskej fakulty Univerzity Komenského v Martine: „Na základe ich požiadaviek čo chcú zistiť vlastne im pomôžeme s návrhom samotného experimentu."

Zuzana Sňahničanová, doktorandka Jesseniovej Lekárskej fakulty Univerzity Komenského v Martine: „My sme robili analýzu týchto troch génov, aby sme našli mutáciu, ktorá vlastne zapríčiňuje to, že sa mu tá krv nezráža."

Vlado Záborský: „Nová mutácia, ktorá je už podložená aj publikáciou, rozšíri medzinárodnú databázu."

Tomáš Šimurda: „Objav určite prispeje hlavne k pochopeniu molekulového mechanizmu. Čiže ako vzniká toto ochorenie, čo je vlastne podkladom tohto ochorenia, a to nám dáva do budúcnosti samozrejme rozvoj génovej terapie, ktorá hádam v nejakej blízkej budúcnosti bude možno realizovaná."

Vlado Záborský: „Biomedicínske centrum má podľa dekana Jesseniovej fakulty veľmi dobré podmienky na vedeckú prácu a tým láka aj nových ľudí."

Ján Danko, dekan Jesseniovej Lekárskej fakulty Univerzity Komenského v Martine: „Do Martina sa hlási veľké množstvo mladých talentovaných ľudí, predovšetkým naši absolventov, ale podarilo sa nám získať špičkových pracovníkov aj zo zahraničných pracovísk."

Vlado Záborský: „Biomedicínske centrum v Martine sa tak môže pochváliť na slovenské pomery nadpriemernými číslami špičkových vedeckých publikácií. V minulom roku ich mali sedemdesiat."

Publikované z monitoringu STORIN plus, s. r. o.

(MI)

 

Kľúčové slová:
základné lekárske vedy a farmaceutické vedy

Odbory vedy a techniky:
Lekárske vedy

Tlač