Ministerstvo školstva navrhuje zrušiť kredity učiteľom

01. 03. 2018

Kreditový systém umožňuje učiteľom dopĺňať si vzdelanie, ale zároveň získať aj šesť či dvanásťpercentný príplatok k základnej mzde, podmienkou je absolvovať niektoré akreditované kurzy a predpísaný počet kreditov. Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR navrhuje tento systém zrušiť.

Televízna stanica STV 1 - logo(26. 2. 2018; RTVS Jednotka; Správy RTVS; 19:00; Rita Fleischmanová, Ľubomír Bajaník)

Ľubomír Bajaník, moderátor: „Učitelia si zrejme v ďalších rokoch nebudú môcť zvyšovať platy získavaním kreditov. Ministerstvo školstva navrhuje tento systém zrušiť. Spustil ho bývalý minister za SNS Ján Mikolaj takmer pred desiatimi rokmi. Školské stavovské organizácie spolu s odborármi návrh kritizujú, rezort pripúšťa, že o pripomienkach k zákonu bude diskutovať.“

Rita Fleischmanová, redaktorka: „Kreditový systém umožňuje učiteľom dopĺňať si vzdelanie, ale zároveň získať aj šesť či dvanásťpercentný príplatok k základnej mzde, podmienkou je absolvovať niektoré akreditované kurzy a predpísaný počet kreditov. Daniele Gaburiakovej sa po piatich rokoch v školstve zatiaľ nepodarilo získať žiadne kredity.“

Daniela Gaburiaková, učiteľka, ZŠ na Mudroňovej ulici v Bratislave: „Buď sa ten daný kurz neotvoril, alebo teda jednoducho nebola možnosť, aby som si zapísala akýkoľvek kurz. Tak vzhľadom k tomu, že teda som sa nedopracovala k žiadnemu kreditu, tak musím čakať.“

Rita Fleischmanová: „Ministerstvo školstva sa však chystá meniť zákon o pedagogických zamestnancoch, v ňom sa už s kreditovým systémom nepočíta. Školské stavovské organizácie zatiaľ nevedia, či učitelia o niektoré kredity dokonca neprídu.“

Alena Petáková, predsedníčka Združenia základných škôl: „V návrhu je úplne kreditový systém ako keby vynechaný, čo je podľa nás nie veľmi vhodné. Boli sme viac-menej pripravení na to, že by mal skončiť kreditový príplatok, ale boli sme pripravení aj na to, že sa s nami bude rokovať, že sa teda povie, ako to bude ďalej s platmi.“

Vladimír Crmoman, prezident Slovenskej komory učiteľov: „Ministerstvo školstva vytvorilo kredity kvôli tomu, aby sa čerpali eurofondy. Teraz, keď sa eurofondy nečerpajú, tak od buka do buka to chcú zrušiť, pričom vôbec nie je jasné, čo bude ďalej.“

Rita Fleischmanová: „Návrh zákona o pedagogických zamestnancoch dokonca uvažuje o tom, že si učitelia za vzdelávanie zaplatia z vlastného vrecka.“

Daniela Gaburiaková: „Teda si vlastne zaplatím dopredu to, čo by som mala potom retrospektívne dostať od štátu.“

Vladimír Crmoman: „To už sa nám zdá úplne nereálne.“

Rita Fleischmanová: „Školské stavovské organizácie vyzývajú ministerku školstva, aby schvaľovanie zákona oddialila najmenej o tri mesiace, vznikol by tak čas na diskusiu o zmenách, ktoré zasiahnu učiteľov.“

Renáta Vitková, tlačový odbor Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR: „Uvedené požiadavky ministerstvo berie na vedomie a bude o nich diskutovať, návrh zákona je momentálne v štádiu externých rokovaní a prípadné posunutie termínu zvážime.“

Rita Fleischmanová: „Kurzy na získanie kreditov doteraz absolvovalo takmer štyridsaťtisíc učiteľov, do roku 2016 si na príplatkoch rozdelili viac ako štyridsaťšesť miliónov eur.“

Publikované z monitoringu Slovakia Online s.r.o.

(MB)

Kľúčové slová:
pedagogické vedy , vzdelávanie

Odbory vedy a techniky:
Spoločenské vedy

Tlač