Nezávislosť súdnictva pohorela

12. 03. 2018

Vnímanie nezávislosti súdnictva je na Slovensku najhoršie spomedzi všetkých členských krajín Európskej únie. Vyplýva to z hodnotiacej správy Európskej komisie za vlaňajší rok.

logo Televíznej stanice TA 3(11. 03. 2018; Televízna stanica TA 3; Hlavné správy; 18.30; por. 3/12; Andrej Horváth/Zuzana Straková Wenzlová, Jozef Dúbravský)

Jozef Dúbravský, moderátor: „Vnímanie nezávislosti súdnictva je na Slovensku najhoršie spomedzi všetkých členských krajín Európskej únie. Vyplýva to z hodnotiacej správy Európskej komisie za vlaňajší rok. Ľudia sa tiež sťažujú na korupciu, a to najmä v oblasti zdravotníctva, polície a prokuratúry. Odborníci upozorňujú, že negatívne hodnotenie má nepriaznivý vplyv aj na podnikateľské prostredie."

Andrej Horváth, reportér TA 3: „Európska komisia vlani zaznamenala určitý pokrok v zlepšovaní nášho justičného systému, skrátili sa dĺžky súdnych konaní a znížil sa počet nedoriešených prípadov. Ani to ale nestačilo na zvýšenie dôvery ľudí. Dôvodom sú najmä pretrvávajúce obavy o nezávislosť súdov."

Ladislav Miko, vedúci zastúpenia Európskej komisie na Slovensku: „Bohužiaľ tu v rámci Európskej únie sme na tom zatiaľ na Slovensku vlastne úplne na chvoste toho, toho poradia."

Andrej Horváth: „Okrem výšky daní, dostupnosti pracovni sily, či rozvoja infraštrukturálnej siete, zahraniční investori citlivo vnímajú aj úroveň súdnictva. V prípade pochybností sa tak môžu napríklad rozhodnúť postaviť novú fabriku v krajine s lepším hodnotením."

Peter Pellegrini, podpredseda vlády: „Ako si s tým poradiť, budeme musieť hľadať spôsoby, pretože akonáhle by vláda chcela prijať čo i len nejaké tvrdšie reštrikčné opatrenia voči nekvalitným sudcom, alebo nejakým nekalým praktikám, okamžite sa súdy postavia please, don't touch us, lebo my sme samostatný pilier moci a vy nemáte právo s nami nič robiť."

Andrej Horváth: „Slovensko má podľa hodnotiacej správy problémy aj s vysokou mierou korupcie, a to predovšetkým v štátnom a verejnom sektore. Problémy s korupciou uviedlo takmer 80 percent manažérov firiem. Úplatky a rodinkárstvo sú podľa nich jednou z hlavných prekážok podnikania."

Ladislav Miko: „Systém zdravotnej starostlivosti, polícia, colné úrady, súdy, úrad prokuratúry, úrady sociálneho zabezpečenia a sektor vzdelávania. Tuná tie hodnoty sú výrazne vyššie než je u zvyšku Európ,y a to je dosť taký akože špecifický fenomén Slovenska."

Vladimír Baláž, Prognostický ústav SAV: „Keď sa na Slovensku odhaľuje a trestá korupcia, tak vždy sú to také nejaké malé prípady, sú to väčšinou nejakí lekári, alebo sú to proste ľudia, ktorí sú relatívne bezvýznamní a nikdy nie ľudia, ktorí sú na vysokých miestach. To je v tej správe explicitne napísané."

Andrej Horváth: „Hodnotiacu správu vydáva Európska komisia o členských štátoch každý rok spolu s odporúčaniami. Zintenzívňovanie boja proti korupcii dôraznejším presadzovaním platných právnych predpisov je podľa Bruselu jediná oblasť, v ktorej na Slovensku vlani nedošlo k žiadnemu pokroku."

Publikované z monitoringu Slovakia Online s.r.o.

(MI)

 

Kľúčové slová:
právne vedy , politické vedy

Odbory vedy a techniky:
Spoločenské vedy

Tlač