Odštartoval Týždeň slovenských knižníc

06. 03. 2018

Do Týždňa slovenských knižníc na Slovensku sa zapájajú všetky druhy knižníc. Pestrý program prinesie stovky najrôznejších akcií po celej krajine od besied a súťaží, cez čítacie maratóny a verejné čítania pre deti, až po rozdávanie kníh za úsmev či pátranie po knihách.

Televízna stanica STV 2 - logo(5. 3. 2018; Televízna stanica STV 2; Správy RTVS z regiónov; 17:32; por. 7/8; Jana Obrancová, Stanislav Lažo)

Stanislav Lažo, moderátor: „Na Slovensku máme takmer štyritisíc knižníc a v nich je asi štyridsať miliónov kníh. V uplynulých rokoch ale týchto inštitúcií ubudlo, knižnice s príchodom nových médií akoby ustupovali do úzadia. To chcú ale zmeniť aj počas Týždňa slovenských knižníc, ktorý odštartoval práve dnes."

Jana Obrancová, redaktorka: „Verejné, vedecké i akademické, obecné aj školské, historické a aj tá národná, do Týždňa slovenských knižníc sa po celom Slovensku zapájajú všetky druhy knižníc, cieľom je najmä zviditeľniť sa."

Silvia Stasselová, Spolok slovenských knihovníkov a knižníc: „Knižnice ako inštitúcie sú veľmi dôležité pre každú vyspelú spoločnosť vo svete, pretože sa spolupodieľame na vzdelávaní ďalších generácií, ktoré raz túto krajinu budú riadiť a nie je nám samozrejme jedno, že aký majú vzťah ku kultúre, ku kultúrnemu dedičstvu aj ku samotnému vzdelávaniu."

Jana Obrancová: „Týždeň slovenských knižníc prinesie stovky najrôznejších akcií po celej krajine od besied a súťaží, cez čítacie maratóny a verejné čítania pre deti, až po rozdávanie kníh za úsmev či pátranie po knihách."

Daniela Tóthová, Malokarpatská knižnica v Pezinku: „Knižnica poschováva vo svojom okolí na rôznych zaujímavých lokalitách knižky označené špeciálnou nálepkou. Princíp je, že by ich mali vrátiť naspäť do domovskej knižnice a tí, ktorí k nám prídu, tak dostanú nejakú odmenu."

Monika Lobodášová, Krajská knižnica Karola Kmeťka v Nitre: „Je aj generálny pardon v jeden deň odpúšťanie sankčných poplatkov, samozrejme, jeden deň je aj zápis do knižnice zadarmo, takže to sa robí len raz do roka."

Jana Obrancová: „Mnohé knižnice bojujú najmä s nedostatkom peňazí na nákup kníh, nevyhovujúcimi priestormi či nedostatkom kvalifikovaných ľudí, od roku 2006 aj preto počet knižníc na Slovensku neustále klesá."

Emília Antolíková, Slovenská asociácia knižníc: „Zastávame názor, že je lepšie mať menej knižníc a kvalitných, aby to boli živé knižnice, to znamená, aby to neboli sklady kníh."

Jana Obrancová: „Najaktívnejšie knižnice každoročne oceňuje aj ich asociácia práve na začiatku Týždňa slovenských knižníc, v tomto roku cenu získala Kysucká knižnica v Čadci za spoločný slovensko-poľský projekt zameraný na centrá informácií o prírodnom bohatstve Kysúc."

Publikované z monitoringu Slovakia Online s.r.o.

(MB)

Kľúčové slová:
vzdelávanie

Odbory vedy a techniky:
Spoločenské vedy

Tlač