Zábavná veda na Vedeckom jarmoku

19. 03. 2018

Na Vedeckom jarmoku v Nitre mohli návštevníci na jednom mieste nájsť biológiu, botaniku, matematiku či informatiku. Ukážkami alebo pokusmi im chceli odborníci ukázať, že aj veda a technika môžu byť zaujímavé a že veda nie je len o vzorcoch či poučkách.

Rozhlasová stanica Slovensko - logo(18. 3. 2018; Rozhlasová stanica Slovensko; Rádiožurnál Slovenského rozhlasu; 07:00; por. 7/7; Dáša Hodálová, Jana Balková)

Jana Balková, moderátorka: „Ako funguje počasie, prečo sa listy na jeseň sfarbujú do červena či ako vybuchuje sopka. Zaujímavými ukážkami či pokusmi chceli odborníci ukázať, že aj veda a technika môžu byť zaujímavé. Vedu, ktorú mohli deti vidieť, počuť či zažiť na vlastnej koži, ponúkol vedecký jarmok v Nitre."

Dáša Hodálová, redaktorka: „Biológia, botanika, matematika či informatika. Na vedeckom jarmoku sa na jednom mieste stretlo všetko čo sa dá v prírodných vedách nájsť. Cieľom bolo ukázať, že veda nie je len o vzorcoch či poučkách."

Žiačka: „Museli sme vyfarbovať po takých cestičkách rôznymi farbami, aby taký malý robot vedel čo má robiť."

Žiak: „Skúmali sme elektrinu, zisťovali sme že aké volty."

Dáša Hodálová: „Vystavujúci chceli hlavne ukázať vedu v zaujímavom svetle a spojiť to zároveň s prirodzenou detskou zvedavosťou. Hovorí organizátorka Ľubomíra Valovičová."

Ľubomíra Valovičová, organizátorka: „Tie decká musíme vlastne nadchnúť čo najskôr na tie prírodné vedy, aby sa nebáli, že je to nejaký strašiak. Teraz prišlo to bádateľské do toho."

Dáša Hodálová: „Nevyhnutnou súčasťou vedeckých predmetov je dnes už aj digitálna technológia. Využívajú ju napríklad aj na geografii, či dokonca ekológii. Vysvetľuje študent Katedry ekológie na Univerzite Konštantína Filozofa v Nitre Matej Močko."

Matej Močko, študent Katedry ekológie OKF v Nitre: „Vieme si vlastne pomocou tohto programu naprogramovať záplavy a potom nám vlastne tento program určí, aké územie dokáže byť zaplavené, ak sa dvihne hladina rieky napríklad na päťročnú vodu."

Dáša Hodálová: „Zaujímavými ukážkami a experimentmi sa odborníci snažia spopularizovať prírodné vedy. O tie má záujem stále menej študentov. Tento rok bude napríklad z matematiky maturovať len asi dvadsať percent žiakov stredných škôl. Iba jedna pätina z nich má teda predpoklad študovať informatiku aj na vysokej škole."

Publikované z monitoringu Slovakia Online s.r.o.

(MB)

Súvisiacu informáciu nájdete aj na portáli CVTI SR Veda na dosah:

http://vedanadosah.cvtisr.sk/zaujimavosti-z-prirody-alebo-vedecky-jarmok-2018

Kľúčové slová:
matematické vedy, chemické vedy, biologické vedy, popularizácia vedy a techniky, veda

Odbory vedy a techniky:
Prírodné vedy , Technické vedy

Tlač