Dospievame neskôr

30. 04. 2018

Anglickí vedci, ktorí skúmali ľudský mozog, prišli na to, že dospievanie neskôr. Určité časti mozgu dozrievajú až po 20. roku života, častokrát sa to môže predĺžiť. Podľa vedcov, ľudia 21. storočia dospievajú až po dovŕšení 25. roku.

Televízna stanica Markíza - logo(26. 4. 2018; TV Markíza; Televízne noviny; 19:00; Silvia Juříková, Patrik Švajda, Mária Chreneková Pietrová)

Patrik Švajda, moderátor: „Dospievame neskôr. Prišli na to anglickí vedci, ktorí skúmali ľudský mozog.“

Mária Chreneková Pietrová, moderátorka: „Vo svete neobmedzených možností sa podľa nich mladí hľadajú dlhšie.“

Silvia Juříková, redaktorka: „To, že po 18. narodeninách prekročíme prah dospelosti, v praxi už dávno neplatí. Ľudia 21. storočia podľa vedcov dospievajú až po dovŕšení 25. roku. Začiatok puberty je z biologického hľadiska ľahko definovateľný, jej ukončenie a prechod do dospelosti veľakrát závisí podľa odborníkov aj od toho, ako si to načasujú sami dospievajúci, a to napríklad tým, keby si založia rodinu, ukončia školu, alebo si nájdu partnera.“

Robert Krause, psychológ: „Ak sú ľudia nastavení iba čisto centrálne na seba samého, to znamená majú iba vidinu toho, čo potenciálne chcú dosiahnuť a neberú do úvahy aj rôzne iné faktory, ako napríklad založenie si rodiny, je možné, že to môže ovplyvňovať či jednotlivec dozreje skôr alebo neskôr.“

Martin, vysokoškolák: „Mám pocit, že ľudia viac žijú v mikrosvete, v arteficiálnom svete, umelom, sa nestretávajú asi s nejakými prirodzenými podnetmi, na ktoré musia reagovať.“

Silvia Juříková: „Psychológovia upozorňujú aj na fenomén takzvanej vynorujúcej sa dospelosti. Vzťahuje sa na súčasných dospievajúcich od 19 do 25 rokov.“

Robert Krause: „Chcú sa ešte pobaviť v živote, že chcú absolvovať nejaké aktivity, ktoré im práve také to dozretie až tak neumožňuje. Častokrát majú tendenciu si predlžovať svoje detstvo.“

Silvia Juříková: „Jedným z faktorov dospievania je aj odchod z rodičovského hniezda. Biologické faktory a súčasný vývoj ľudského mozgu hrajú posunutiu hranice dospelosti do kariet. Aj keď vývoj logického myslenia končí v šestnástich rokoch, rozvoj iných, dôležitejších funkcií trvá o niečo dlhšie.“

Robert Krause: „Určité časti mozgu dozrievajú až po 20. roku života, častokrát sa to môže predĺžiť a je to až neskôr. Štruktúry mozgu, ktoré majú a zodpovednosti rozhodovanie, vyvodzovanie dôsledkov, zrejú práve až v neskorších štádiách, čo potenciálne tiež môže ovplyvňovať samotné rozhodovanie.“

Publikované z monitoringu Slovakia Online s.r.o.

(MB)

Kľúčové slová:
klinické lekárske vedy, psychologické vedy , veda, výskum

Odbory vedy a techniky:
Lekárske vedy

Tlač