IT príležitosť pre dievčatá

04. 04. 2018

Ženy na Slovensku nemajú záujem študovať nové technológie na vysokej škole. Napríklad na Fakulte informatiky a informačných technológií STU v Bratislave majú 12 percent dievčat, čo je málo. V IT sektore chýba viac ako 13 tisíc špecialistov, čo by mohla byť príležitosť pre dievčatá.

Televízna stanica Markíza - logo(29. 3. 2018; Televízna stanica Markíza; Televízne noviny; 19:00; por. 30/32; Dávid Vido, Jaroslav Zápala)

Jaroslav Zápala, moderátor: „Môžu byť úspešné a zarábať oveľa viac. Aj napriek takýmto benefitom nemajú ženy na Slovensku záujem študovať nové technológie. Jedným z dôvodov je, že nemáme učiteľov, ktorí by ich motivovali."

Dávid Vido, redaktor: „Sú obklopené najmodernejšími technológiami, no mnohé z nich ich nevedia využívať a nemajú ani veľký záujem študovať vedu na vysokej škole."

Mária Bieliková, Fakulta informatiky a informačných technológií STU: „Čiže mali sme 5 až 6 percent, teraz máme 12 percent dievčat, ale stále je to málo."

Dávid Vido: „No podľa prieskumu na základných školách si vie predstaviť až 45 percent dievčat, že ich kariéra bude smerovať k vede a technike."

Ivana Pichaničová, Národný ústav certifikovaných meraní vzdelávania: „Žiaci si uvedomujú, že štúdium tohto predmetu, alebo týchto predmetov je pre ich budúce zamestnanie zaujímavé, alebo budú mať lepší plat a podobne."

Dávid Vido: „Na trhu práce je o odborníkov z IT sektora veľký záujem. Už dnes na Slovensku chýba viac ako 13 tisíc špecialistov a práve to by mohla byť príležitosť pre dievčatá."

Mária Bieliková: „Chyba, ktorá sa dosť často robí je tá, že to slovo technika znie tak strašne kockato, tak technicky, ale napríklad dnes v informatike takmer najviac zarábajú analytici a analytici sú ľudia, ktorí vlastne musia komunikovať so zákazníkom, musia hľadať, čo ten zákazník potrebuje."

Dávid Vido: „Mladí, no predovšetkým dievčatá, strácajú záujem o vedu a techniku približne v dvanástich rokoch. Chýba im podpora učiteľov a rodičov."

Zuzana Molčanová, spoločnosť Microsoft: „Chýbajú pozitívne vzory pre dievčatá, konkrétne nejaké vedkyne, ale dosť veľkú rolu zohrajú aj pani učiteľky, ktoré ich vedú, pretože občas sa stáva, že sú to väčšinou len učitelia. Potom ďalším faktorom sú rodičia, ako motivujú svoje deti k takýmto technickým predmetom."

Dávid Vido: „Pozitívnym príkladom je táto študentka. Vytvorila si projekt svojho vlastného blogu, v ktorom sa zaoberá politikou, dokonca s ním uspela aj v súťaži mladých vedcov AMAVET."

Valentína Sedileková, študentka: „No ja keď som sem prišla na tie prezentácie, tak každý blog mal vlastnú stránku, vlastnú teda čítanosť a všetky boli na tému, že móda, cestovanie, počítačové hry a podobne. No a potom som prišla ja a že politika, takže som tam bola taký dosť veľký outsider, no a nejakým spôsobom sa to podarilo."

Dávid Vido: „Vďaka tomu si potom našla svoju vytúženú prácu a zamestnala sa ako blogerka."

Valentína Sedileková: „Nie je to niečo, čo vám obráti svet hore nohami, ale je pre mňa to veľa znamenalo, pretože prvýkrát ma niekto ocenil za môj názor, čo vlastne v dnešnom školstve veľmi nezažívame."

Publikované z monitoringu Slovakia Online s.r.o.

(MB) 

Kľúčové slová:
počítačové a informatické vedy, informačné a komunikačné technológie , vysoké školy, vzdelávanie, ženy vo vede, technológie, veda

Odbory vedy a techniky:
Technické vedy

Tlač