Novinky pre vysoké školy

23. 04. 2018

Vláda schválila veľké zmeny na vysokých školách. Nové zákony zaskočili rektorov, ktorí sa sťažujú, že zmeny ešte poriadne nevideli a už im dali ministri zelenú. Rektor STU v Bratislave Robert Redhammer upozorňuje, že zmenou názvu akreditačnej komisie na akreditačnú agentúru sa kvalita vysokého školstva nezvýši.

Televízna stanica Markíza - logo(20. 4. 2018; TV Markíza; Televízne noviny; 19:00; Andrea Šprochová, Jaroslav Zápala)

Jaroslav Zápala, moderátor: „Vláda dnes schválila veľké zmeny na vysokých školách. Nové zákony však zaskočili rektorov. Sťažujú sa, že zmeny ešte poriadne nevideli a už im dali ministri zelenú."

Andrea Šprochová, redaktorka: „Veľké zmeny na vysokých školách ohlásil ešte minister Plavčan."

(začiatok archívneho záznamu)

Televízne noviny 16. 4. 2018

Peter Plavčan, vtedajší minister školstva (nom. SNS): „Niet na čo čakať, je potrebné tieto zmeny uskutočniť rýchlo."

(koniec archívneho záznamu)

Andrea Šprochová: „Nepodarilo sa, rektori vlani zmeny odmietli. Kritizoval ich aj Úrad vlády a tak sa ministrom do rúk dostali až po roku. To, čo Plavčanovi neschválili, ministerka Lubyová nechala dopracovať a vláda dnes odobrila."

Martina Lubyová, ministerka školstva (nom. SNS): „Posúvame dopredu kvalitu vzdelávacej činnosti našich vysokých škôl."

Robert Redhammer, rektor STU v Bratislave: „Zmenou názvu akreditačnej komisie na akreditačnú agentúru sa kvalita vysokého školstva nezvýši."

Andrea Šprochová: „Vysoké školy by sa mali od septembra vysporiadať s akreditáciou po novom, nastaviť kritériá pre študentov, učiteľov, aj uplatnenie absolventov. To, či plnia svoje vlastné pravidlá potom skontroluje nová Slovenská akreditačná agentúra."

Martina Lubyová: „Bude naozaj už nezávislým orgánom, ktorá odstraňuje aj potencionálne konflikty záujmov."

Robert Redhammer: „Otázka je, od koho nezávislá. Aj tak minister bude menovať predsedu tej rady."

Karol Mičieta, Slovenská rektorská konferencia (telefonát): „Sú tam skryté nejasnosti, ktoré si možno neuvedomujú tvorcovia a tie chceme vysvetliť."

Andrea Šprochová: „Zdá sa vám priveľa nesúhlasu na to, že novely už schválila vláda? Rektori zostali zaskočení, že sa dopracovaný zákon dostal do rúk ministrom skôr ako im a nemali priestor muchy vychytať."

Martina Lubyová: „Samozrejme vysoké školy majú väčší počet reprezentácií a je tam veľa subjektov, ktoré často majú aj protichodné záujmy, čiže takéto závažné zákony nikdy nechodia bez úplného rozporu."

Andrea Šprochová: „Vláda síce zmeny pre vysoké školy schválila, no už teraz je jasné, že zákon čaká ďalšie dolaďovanie. To sa už ale udeje na parlamentnej pôde."

Robert Redhammer: „My by sme veľmi potrebovali, aby sa dali vysoké školy flexibilnejšie riadiť vo vnútri."

Karol Mičieta (telefonát): „Máme prísľub, že sa stretneme s pani ministerkou."

Bálint Lovász, Študentská rada vysokých škôl: „Takouto novelou mladých ľudí nepresvedčíme, aby ostali na Slovensku. Treba tu oveľa viac, keďže sa do školstva dostane viac finančných prostriedkov."

Andrea Šprochová: „No niečo by mohlo mladých presvedčiť. Kto sa rozhodne študovať dlhšie ako je štandardné, napríklad kvôli tomu, že je rok v zahraničí, už nebude musieť platiť školné. No týka sa to len cestujúcich, alebo ak berú sociálne štipendium."

Bálint Lovász: „Vnímame to ako kompromis."

Andrea Šprochová: „Po novom školy napríklad budú môcť ponúknuť novú formu štúdia, takzvané liberálne. Vysokoškolák si počas bakalára nakombinuje predmety z rôznych oblastí, ktoré ho bavia a až neskôr si vyberie špecializáciu. Andrea Šprochová, televízia Markíza."

Publikované z monitoringu Slovakia Online s.r.o.

(MB)

Kľúčové slová:
pedagogické vedy , vysoké školy, vzdelávanie

Odbory vedy a techniky:
Technické vedy, Iné

Tlač