Pripravované zmeny v oblasti vysokého školstva

13. 04. 2018

Zo strany pedagógov bol podnet, aby sa oddelilo hodnotenie vedeckej činnosti a pedagogickej. Pedagogické fakulty by sa chceli špecializovať na pedagogickú činnosť. Hovorili o tom aj na stretnutí ministerky školstva, vedy, výskumu a športu Martiny Lubyovej s vedením Pedagogickej fakulty Katolíckej univerzity v Ružomberku.

Rozhlasová stanica Slovensko - logo(10. 4. 2018; Rádio Slovensko; Rádiožurnál Slovenského rozhlasu; 22:00; Milan Velecký, Andrea Kozinková)

Andrea Kozinková, moderátorka: „Ministerstvo školstva zváži návrhy pedagogických fakúlt, ktoré sa týkajú pripravovaných zmien v oblasti vysokého školstva. Ide najmä o nižší dôraz na vedu a výskumu v procese akreditácie študijných odborov, keďže fakulty sa chcú zameriavať viac na výchovu budúcich učiteľov. Ministerka Martina Lubyová to sľúbila na stretnutí s vedením Pedagogickej fakulty Katolíckej univerzity v Ružomberku.“

Milan Velecký, redaktor: „Ministerstvo školstva hovorí o potrebe zatraktívniť povolanie učiteľa a vrátiť mu pôvodné postavenie v spoločnosti. Podľa dekana Pedagogickej fakulty Katolíckej univerzity v Ružomberku Petra Kršku začať s tým treba už u študentov.“

Peter Krška, dekan Pedagogickej fakulty Katolíckej univerzity v Ružomberku: „Keď sa im chceme venovať hlavne v tej otázke toho ďalšieho ich pedagogického pôsobenia, tak na to nám zostáva najmenej priestoru. To je otázka akreditácií, kde tých pedagógov na týchto pedagogických fakultách skôr „štelujú“ do úloh vedecko-výskumných pracovníkov.“

Milan Velecký: „Nútia ich k tomu pravidlá akreditácie študijných odborov. A práve túto oblasť chce ministerka školstva Martina Lubyová meniť.“

Martina Lubyová, ministerka školstva, vedy, výskumu a športu SR: „Bol tu zo strany pedagógov podnet, aby sa oddelilo hodnotenie vedeckej činnosti a pedagogickej činnosti, pretože tie pedagogické fakulty často vnímajú ako hendikep to, že sú akoby nútené aj do tej vedeckej činnosti, pričom by sa chceli špecializovať na tú pedagogickú činnosť.“

Milan Velecký: „Na Slovensku pritom učitelia chýbajú. Len vlani školy na pracovnom portáli hľadali tritisíc tristopäťdesiat pedagógov, čo je asi o tretinu viac ako rok predtým. Peter Krška tvrdí, že ich absolventi sa za katedry dostanú.“

Peter Krška: „Platy v posledných výskumoch, ktoré robila ratingová agentúra ARRA, my sme mali len necelé tri percentá nezamestnaných absolventov pedagogickej fakulty.“

Milan Velecký: „Ministerstvo školstva chce záujem absolventov pedagogických fakúlt o prácu v školstve podporiť aj vyššími nástupnými platmi učiteľov.“

Publikované z monitoringu Slovakia Online s.r.o.

(MB) 

Kľúčové slová:
pedagogické vedy , vysoké školy, vzdelávanie

Odbory vedy a techniky:
Spoločenské vedy

Tlač