Proti lykožrútom bojujú aj študenti

23. 04. 2018

Podľa lesníkov je situácia s lykožrútom vážna. Príčin môže byť viacero. Nový komunikačný projekt o lykožrútoch, ktorý má spojiť lesnícku aj nelesnícku verejnosť, sa volá S lapačmi do lesa. Ide o  inštruktážne video, ktoré vytvorili študenti pre žiakov základných a stredných škôl.

Televízna stanica Dvojka - logo(19. 4. 2018; RTVS Dvojka; Správy RTVS z regiónov; 17:32; Andrej Bálint, Daniela Matejovičová)

Daniela Matejovičová, moderátorka: „S lapačmi do lesa, tak sa volá nový komunikačný projekt o lykožrútoch, ktorý má spojiť lesnícku aj nelesnícku verejnosť. Študenti vytvorili inštruktážne video pre žiakov na základných a stredných školách.“

Andrej Bálint, redaktor: „Lesníci ukázali žiakom priamo v teréne, ako môže fungovať ochrana lesa pred lykožrútom.“

Anna Sliacka, referentka lesnej pedagogiky: „Ich úlohou je zostrojiť lapače a v teréne pripraviť lapák, to sú vlastne prostriedky, ktoré lesníkom pomáhajú chrániť les voči lykožrútovi smrekovému.“

Andrej Bálint: „Študenti tak chránia les pomocou nástrojov, ktoré sami vyrobili.“

Klaudia Juríková, študentka, SOŠ lesnícka v Banskej Štiavnici: „Skladáme feromónový lapač. Máme dosky, dáme si jednu kratšiu dosku navrch, pribijeme ju, potom pomocou merítka dáme ďalšiu nižšie, tam tiež ju zabijeme a pripevníme ten feromónový lapač. Pomocou feromónu nám ho vábi, a tým oni padajú dovnútra.“

Andrej Bálint: „Lapák je čerstvo spílený zdraví odvetvený strom, ktorý slúži na odchyt a zavŕtavanie hmyzu. Pokrýva sa vetvami, aby ho nevysušilo slnko. Funguje ako návnada a je omnoho účinnejší ako lapač.“

Ivan Špilda, ochrana lesa: „Určite je to lepšie, ak obetujeme desať stromov, zachránime ďalších sto, dvesto.“

Andrej Bálint: „Situácia s lykožrútom je podľa lesníkov vážna.“

Anna Sliacka: „To, že sa nachádza v takej miere v tých lesoch a tie lesy tu rástli osemdesiat rokov a dostali sa do štádia, v akom ich môžete teda vidieť. Už zasahuje do toho, že naša generácia ani generácia, ktorá príde po nás, možno originál tie smrekové lesy vidieť nebude.“

Andrej Bálint: „Príčin, ktoré stoja za premnožením lykožrúta môže byť podľa ochranárov viacero.“

Marián Jasík, OZ Prales (telefonát): „Za hlavnú považujem najmä zvýšené zastúpenie smreka, až päťnásobne oproti jeho prirodzenému zastúpeniu v slovenských lesoch. Samozrejme, ďalšou príčinou sú aj prebiehajúce klimatické zmeny.“

Andrej Bálint: „Odchyt lykožrúta sa sleduje každé dva týždne, rekordný počet, ktorý sa podarilo za tento čas chytiť, bolo šesťdesiatdvatisíc kusov.“

Publikované z monitoringu Slovakia Online s.r.o.

(MB)

Kľúčové slová:
projekty, poľnohospodárske vedy, lesníctvo a rybárstvo, vzdelávanie

Odbory vedy a techniky:
Pôdohospodárske vedy

Tlač