Slovensko prišlo o špičkové výskumné centrum

17. 04. 2018

Spoločnosť c2i chcela v Dunajskej Strede rozbehnúť centrum na vývoj automatizovanej technológie na výrobu komponentov z uhlíkových vlákien, s asi 25 ľuďmi. Nepodarilo sa im však získať štátnu podporu. Spoločnosť Petra Hessela pokračuje v plánoch na vybudovanie výskumného centra, no nie u nás, ale v Južnej Kórei.

Televízna stanica STV 1 - logo(15. 4. 2018; Televízna stanica STV 1; Správy RTVS; 19:00; por. 6/24; Michal Katuška, Janette Štefánková)

Janette Štefánková, moderátorka: „Slovensko prišlo o špičkové výskumné centrum. Spoločnosť c2i, ktorá pri Dunajskej Strede vyrába komponenty pre automobilky, nedostala dotáciu z eurofondov. Centrum tak vznikne v zahraničí. Aj toto je dôsledok netransparentného čerpania europeňazí. Vlani preto odstúpil minister školstva Peter Plavčan. Vyplácanie desiatok miliónov je stále pozastavené."

Michal Katuška, redaktor: „Porsche, BMW, Bentley a mnoho ďalších - v zozname značiek, ktorým c2i dodáva svoje karbónové komponenty, sú špičky vo výrobe technologicky najpokročilejších automobilov. Karbón je budúcnosť, vďaka ktorej sú autá ľahšie a spotrebujú menej paliva – kľúčový faktor aj pri dojazde elektromobilov. Krokom dva preto malo byť pre c2i vytvorenie špičkového výskumného centra.  No nebude."

Peter Hessel, riaditeľ spoločnosti c2i: „Chceli sme vlastne pred rokom rozbehnúť vývojové centrum s nejakými dvadsiatimi piatimi ľuďmi vyslovene na vývoj automatizovanej technológie na výrobu komponentov z uhlíkových vlákien. Bohužiaľ sa nám nepodarilo získať nejaké aj štátne podpory."

Michal Katuška: „Namiesto spoločnosti c2i prešli hodnotiacim sitom napríklad spoločnosť, ktorá sa začala venovať výskumu len tri dni pred tým, než podpísala zmluvu o prijatí eurofondov. Ďalšie milióny boli rozhodované ľuďmi, ktorí sami boli členmi dozorných rád spoločností, o ktorých sami rozhodovali. Peter Plavčan ako minister je už minulosťou, no škody po ňom stále zostávajú."

Daniela Bolech Dobáková, hovorkyňa Najvyššieho kontrolného úradu SR: „Takto nastavený proces odborného hodnotenia, kde žiadosti posudzuje odborník pre inú oblasť s možným konfliktom záujmov, vybraný podľa toho, či má čas projekt hodnotiť a nie podľa jeho vedomostí a praxe, nie je v súlade s európskymi princípmi."

Michal Katuška: „Mnohé z takto vybraných firiem majú s ministerstvom školstva stále platné zmluvy. Zo šesťdesiatich dvoch ich je vyše päťdesiat."

Renáta Vitková, Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR: „K dnešnému dňu boli uskutočnené osobné stretnutia so všetkými prijímateľmi, ktorí majú účinné zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku v rámci výzvy na podporu priemyselných výskumno-vývojových centier, a komunikácia s nimi naďalej pokračuje."

Michal Katuška: „Tieto firmy majú dve možnosti – buď budú samy ochotné vzdať sa už sľúbených dotácií, alebo ich začnú vymáhať. Štát by tak desiatky miliónov eur musel vyplatiť napriek tomu, že mnohé z nich uspeli v rozpore s pravidlami. Spoločnosť Petra Hessela zatiaľ v plánoch na vybudovanie výskumného centra pokračuje, no nie u nás, ale v Južnej Kórei."

Publikované z monitoringu Slovakia Online s.r.o.

(MB)

Kľúčové slová:
projekty, technológie, veda, výskum

Odbory vedy a techniky:
Technické vedy

Tlač