Spomienka na vychádzku štúrovcov na Devín

25. 04. 2018

Na Devíne sa spomínalo na pamätnú vychádzku štúrovcov, ktorí 24. apríla 1836 vyšli na symbolické miesto národných dejín. Vyslovili sa tam za sebaurčovacie právo pre slovenský národ. Bez štúrovskej generácie by ťažko mohla byť kodifikácia slovenčiny a slovenské povstanie v roku 1848.

Televízna stanica STV 1 - logo(24. 04. 2018; Televízna stanica STV 1; Správy RTVS; 19:00; por. 14/30; Elena Senková, Ľubomír Bajaník)

Ľubomír Bajaník, moderátor: „Na Devíne sa spomínalo na pamätnú vychádzku štúrovcov. Dvadsiateho štvrtého apríla 1836 študenti bratislavského lýcea pod vedením Ľudovíta Štúra vyšli na symbolické miesto národných dejín, vyslovili sa tam za sebaurčovacie právo pre slovenský národ. Pamätný výstup si pripomenuli dnes aj študenti evanjelických škôl a matičiari, zišlo sa ich niekoľko desiatok."

Elena Senková, redaktorka: „Skoro ráno dvadsiateho štvrtého apríla 1836 opúšťali štúrovci Bratislavu tajne v skupinkách najviac po troch, aby nevzbudili pozornosť. V Rakúsko-Uhorsku vtedy vládol tvrdý policajný režim a cenzúra, samotný výstup na Devín považovali štúrovci za prelomovú udalosť."

Peter Šoltés, historik, Historický ústav SAV: „Sám Štúr ako iniciátor tej akcie mal iba dvadsaťjeden rokov, ostatní boli tiež vo veku tínedžerov, čiže pre týchto mladých  ľudí to bol nejaký veľmi intenzívny a emotívny zážitok, kde si sľúbili, že budú pracovať pre dobro slovenského národa, že ho nezradia."

Elena Senková: „Výstup na Devín, ktorý si pravidelne pripomína Matica slovenská, absolvovali aj študenti evanjelických lýceí."

Marián Gešper, predseda Matice slovenskej: „Bez štúrovskej generácie by ťažko mohla byť kodifikácia slovenčiny, slovenské povstanie, z hľadiska tých politických a ideologických výstupov aj vznik Československej republiky. Nehovorím to náhodou, lebo práve rok 2018 je vlastne stosedemdesiate výročie slovenského povstania 1848, ktoré začala práve štúrovská generácia, je aj sté výročie Československo a oslobodenie sa od Rakúsko-Uhorska."

Študent: „Ľudovít Štúr môže osloviť mladých hlavne tým svojím odkazom tým, že bol horlivý, že si vedel presadiť svoje slovo."

Študentka: „Aby sme si uvedomili, že máme nejaký národ a nesmieme zabúdať na to, že prosto máme svoj jazyk a neprispôsobovať sa tým iným."

Karolína Konopeusová, duchovná správkyňa Evanjelického lýcea a ZŠ v Bratislave: „Naše deti aj sami mi povedali, že cítia sa byť deťmi Štúra, takže pokladali to tak za svoju aj vlastnú povinnosť a zodpovednosť prísť sem."

Elena Senková: „Podľa historika Slovenskej akadémie vied kládla štúrovská generácia mimoriadny dôraz na vzdelanie, mnohí z nich absolvovali špičkové uhorské aj zahraničné školy. Oceňuje, že s kvalitným vzdelaním sa vrátili naspäť a snažili sa o zmenu vtedajšej spoločnosti."

Publikované z monitoringu Slovakia Online s.r.o.

(MB)

Kľúčové slová:
politické vedy , vzdelávanie, veda

Odbory vedy a techniky:
Spoločenské vedy

Tlač