Spor o lukratívny objav

16. 04. 2018

Filip Rázga spolu s Veronikou Némethovou roky pracujú na metóde, ktorá by mohla výrazne pomôcť v liečbe rakoviny. Na jeseň 2017 sa dozvedeli, že na vynález si nárokuje Ústav polymérov SAV, kde obaja pracujú. Ústav polymérov nemá požadované finančné prostriedky na zabezpečenie patentu v národných fázach.

Televízna stanica Markíza - logo(13.04.2018; Televízna stanica Markíza; Televízne noviny; 19:00; por. 5/29; Zuzana Javorová, Viktor Vincze; Mária Chreneková Pietrová)

Viktor Vincze, moderátor: „Hrozí, že prídeme o prelomový vynález, ktorý je nádejou pre chorých na rakovinu. Dôvodom je spor jeho autorov a Slovenskej akadémie vied o to, kto má naň právo."

Mária Chreneková Pietrová, moderátorka: „Ak sa nedohodnú do nedele, objav, ktorý môže byť pýchou Slovenska, stratí ochranu. V praxi by to znamenalo, že prestíž aj peniaze by si mohol prisvojiť niekto iný."

Zuzana Javorová, redaktorka: „Filip Rázga a Veronika Némethová už roky pracujú na metóde, ktorá by mohla výrazne pomôcť v liečbe rakoviny, konkrétne že by chemoterapia zabíjala iba choré bunky."

Filip Rázga, vedec, autor vynálezu: „Dokážeme rozpoznať rakovinovú bunku od zdravej a tým pádom sa otvára potenciál selektívne cieliť len rakovinové bunky a zdravé nie."

Zuzana Javorová: „Vďaka tomu dostal Rázga miesto v Slovenskej akadémii vied. O rok neskôr prijali aj jeho spolupracovníčku. Na Ústave polymérov mali priestor svoj objav ďalej rozvíjať."

Filip Rázga: „Prišli dobré spätné väzby, to znamená, že bol som úspešný v rámci programu SASPRO, to znamená, že to je objem finančných prostriedkov 206 tisíc euro, ďalších 250 tisíc euro, čo vlastne umožnilo vytvoriť malú pracovnú skupinu, ktorá sa točila vlastne okolo tohto vynálezu."

Zuzana Javorová: „Problém ale nastal, keď sa ich metóda dostala do patentového konania. Je to proces, ktorý má chrániť unikátne vynálezy pred tým, aby ich zaregistroval niekto iný. Akadémia a vedci sa začali v jeho závere sporiť o to, komu vlastne patrí."

Filip Rázga: „Túto jeseň 2017, ktorá bola, začalo sa rozprávať o tom, že ten vynález je ústavný a nie je náš."

Monika Hucáková, hovorkyňa SAV: „Ústav polymérov poskytol pôvodcom počas 5 rokov unikátne podmienky, či už ide o ľudské zdroje, o finančný vklad tohto ústavu, ale taktiež poskytol im aj priestor pre spoluprácu či už na domácom poli, alebo aj tom medzinárodnom."

Filip Rázga: „Ústav si jednoznačne protiprávne nárokuje ten vynález, no a sme v spore."

Zuzana Javorová: „Za patent treba teraz zaplatiť. Dôležité je to najmä kvôli americkému trhu, kde je vysoká konkurencia a ochrana je preto podľa vedcov nutná. Zaplatiť za ňu treba do nedele."

Monika Hucáková: „Ústav polymérov ako vlastník patentu nemá požadované finančné prostriedky na zabezpečenie tohto patentu v národných fázach. Pôvodcovia požadujú sumu 140 tisíc eur, čo by zo strany ústavu bolo nehospodárne nakladanie so štátnym majetkom. Len pre predstavu, ročný rozpočet Ústavu polymérov je len o niečo vyšší ako táto požadovaná suma."

Zuzana Javorová: „Autorom ponúkli podeliť si patent v pomere 40 ku 60 alebo ho odkúpiť. Vedci ale hovoria, že na to nemajú a sponzori im vraj nepomôžu pokiaľ vynález nebude iba ich a kým sa dve strany nevedia dohodnúť, čas beží. Objav je tak čoraz bližšie k tomu, že stratí ochranu."

Filip Rázga: „Tá lehota je práve do 15.4., aby sa neskončila, pretože keď sa to nesprocesuje do 15.4., je koniec. Tým pádom ako z tohto pohľadu patentovej ochrany ide do smetí."

Zuzana Javorová: „SAV-ka hovorí, že pre projekt chce zabezpečiť aspoň základný patent v Európskej únii. Podľa vedcov to ale nestačí. Ak sa však čoskoro nedohodnú, tratiť na tom môže aj Slovensko. Redakcia a Zuzana Javorová, televízia Markíza."

Publikované z monitoringu Slovakia Online, s.r.o.

(MB)

Kľúčové slová:
Slovenská akadémia vied, veda, výskum, autorské právo

Odbory vedy a techniky:
Prírodné vedy

Tlač