Úspech je relatívny

24. 04. 2018

Európsky štatistický úrad potvrdil, že stav verejných financií Slovenska sa zlepšuje. Avšak z pohľadu výšky verejného dlhu či deficitu verejných financií patríme medzi priemerné až podpriemerné krajiny Európskej únie.

Televízna stanica TA 3 - logo(23. 4. 2018; Televízna stanica TA 3; Hlavné správy; 18.30; por. 2/16; Daniel Horňák, Zuzana Straková Wenzlová, Alfonz Šuran)

Alfonz Šuran, moderátor: „Stav verejných financií Slovenska sa zlepšuje, v aktuálnej notifikácii to potvrdil Európsky štatistický úrad. Avšak porovnanie s ostatnými krajinami Európskej únie ukazuje, že nemáme sa veľmi čím chváliť. Z pohľadu výšky verejného dlhu či deficitu verejných financií patríme medzi priemerné až podpriemerné krajiny únie."

Daniel Horňák, reportér TA 3: „Slovensko sa zadlžuje čoraz menej, zatiaľ čo v roku 2015 sme minuli o dve miliardy eur viac, než nám dovoľovali príjmy, minulý rok sme zaťali sekeru už len do výšky 880 miliónov eur. Pri rýchlom raste celej ekonomiky to znamená, že náš deficit v pomere k HDP klesol už na úroveň jedného percenta. A celkový verejný dlh tesne pod hranicu 51 percent."

Alexandra Gogová, hovorkyňa ministerstva financií: „Za týmto výsledkom stojí viacero faktorom, jedným z nich je výrazne lepší výber odvodových príjmov, predovšetkým vďaka pozitívnemu vývoju na trhu práce. Ďalej môžeme hovoriť aj o úspore prenesených výdavkov štátneho rozpočtu."

Daniel Horňák: „Odborníci ale pripomínajú, že takýto vývoj by bol hodný uznania za normálnych okolností. Celá Európa a najmä Slovensko však prežívajú už niekoľko rokov mimoriadne priaznivé obdobie, rastú investície, spotreba domácností i zamestnanosť. Preto upozorňujú, že dosiahnuté výsledky nie sú ničím výnimočným, skôr naopak, z pohľadu výšky dlhu nám patrí dvanásta priečka v únii, pri deficite dokonca až dvadsiate miesto."

Radovan Ďurana, analytik INESS: „Za nižším deficitom treba vidieť nečerpanie eurofondov a za druhé nárast príjmov štátu ako platby odvodov, ktoré platia občania z vyšších miezd, prispievajú k znižovaniu deficitu. Nie je to preto, že by verejná správa efektívnejšie vynakladala verejné výdavky."

Daniel Horňák: „Aj odborníci, ktorí nie sú zástancami ozdravovania verejných financií za každú cenu, konštatujú, že štát často míňa peniaze neefektívne, teda že ich doslova preje namiesto toho, aby dával na podporu vzdelávania, vedy či inovácií. V tomto prípade by ani vysoký deficit nebol problém."

Vladimír Baláž, Prognostický ústav SAV: „Zatiaľ bohužiaľ je to tak, že tie peniaze v tom deficite sú väčšinou prejedené."

Daniel Horňák: „Slovenská vláda už tri roky posúva termín dosiahnutia vyrovnaného rozpočtu, momentálne hovorí o roku 2020. Za ten čas vzrástol počet krajín v Európe, ktoré fungujú bez zadlženia, zo štyroch na trinásť."

Publikované z monitoringu Slovakia Online s.r.o.

(MB) 

Kľúčové slová:
sociálne vedy , Slovenská akadémia vied, ekonomika

Odbory vedy a techniky:
Spoločenské vedy

Tlač