„Záhada" saharského prachu

26. 04. 2018

Na otázku, či môže prach reagovať na magnet, riaditeľ Ústavu vied o Zemi SAV RNDr. Ján Madarás, PhD., povedal, že saharský prach alebo piesok môže byť do istej miery magnetický, keďže pochádza z rôznych lokalít púšte a tam sú aj miesta, ktoré obsahujú nejaké oxidy železa.

Televízna stanica STV 1 - logo(25. 4. 2018; Televízna stanica JOJ; Noviny o 17.00; 17.00; por. 7/24; Ján Mečiar, Dana Čapkovičová)

Ján Mečiar, moderátor: „Predstavte si saharský prach, ktorý v ostatných dňoch zasvinil naše autá, reaguje na magnet. To je podozrivé, treba to dať preveriť, ktovie čo v ňom je."

Dana Čapkovičová, moderátorka: „Nie, nebojte sa, Janovi nepreskočilo. Správy v takomto duchu momentálne kolujú po sociálnych sieťach. Niektorí diskutujúci krútia hlavami, ale niektorí za tým skutočne vidia sprisahanie temných síl, ktoré nám sypú na hlavy nejaké záhadné substancie."

Ján Mečiar: „Tak sme skočili na kus reči do Ústavu vied o Zemi Slovenskej akadémie vied, aby sme sa rovno opýtali, či môže prach reagovať na magnet. Odpovedal nám riaditeľ ústavu doktor Ján Madarás."

RNDr. Ján Madarás, PhD., riaditeľ Ústavu vied o Zemi SAV:  „Do istej miery môže byť magnetický, pretože ten saharský prach alebo piesok, samozrejme, pochádza z rôznych lokalít v rámci toho obrovského územia púšte a sú tam teda niektoré miesta, ktoré obsahujú nejaké oxidy železa a tie môžu byť magnetické."

Dana Čapkovičová: „Čiže nič mimoriadne, rovnako ako to, že ten svinčík sem dofúklo až zo Sahary, čo sú tisíce kilometrov. Stáva sa to v podstate každý jeden rok."

Ján Mečiar: „Ako to funguje, to nám vysvetlila naša meteorologička Miriam Jarošová."

Mgr. Miriam Jarošová, PhD., meteorologička: „V prúdení veľmi teplého pôvodom tropického vzduchu odniekiaľ zo Sahary sa do vysokých častí atmosféry dostane aj jemný piesok z tejto púšte, ktorý putuje, putuje, putuje až nad Stredozemné more a v dôsledku iných procesov v atmosfére sa vytvoria podmienky na zrážky a vlastne padá s tými kvapkami dažďa."

Dana Čapkovičová: „Aby to bolo trochu jasnejšie, zaujímali sme sa aj o to, z čoho sa ten saharský prach vlastne skladá."

RNDr. Ján Madarás, PhD.: „Pozostávajú tie prachové častice z veľmi drobných častí kremeňa, to znamená oxid kremičitý SiO2, prípadne sú to ílové minerály, prípadne môže to byť časť vápnitých minerálov, tie sú také najbežnejšie, no a potom môžu to byť nejaké ďalšie minerály, ale hovorím, tie už majú väčšiu tú špecifickú hmotnosť, čiže tie naozaj vypadávajú z toho priestoru oveľa skôr."

Ján Mečiar: „Cestou teda postupne z toho prachu vypadávajú ťažšie čiastočky a k nám sa dostane len naozaj veľmi jemný prášok a ten by už veľmi magnetický byť nemal, pretože oxidy železa sú naozaj ťažšie."

Dana Čapkovičová: „Ale je tu ešte jedno ale. To, že sem priletí prach zo Sahary neznamená, že za normálnych okolností máme krištáľovo čistý vzduch. Prach je tu vždy a stále."

Ján Mečiar: „Časť z neho tvoria organické látky, časť prirodzené minerály, ale potom je tu všadeprítomný technogénny prach, ktorý si vyrábame sami."

RNDr. Ján Madarás, PhD.: „A ten v podstate môže pozostávať okrem bežných sadzí alebo popolčeka z elektrární, je to aj prach, ktorý vzniká napríklad pri používaní dopravných prostriedkov, jazdením železnice, to znamená tam naozaj v blízkosti železnice, alebo železničných nástupíšť existuje aj takýto magnetický prach."

Dana Čapkovičová: „Prach zo Sahary však nechcú skúmať iba vyznávači sprisahania konšpirácií, ale aj naši vedci. Je to pre nich mimoriadne zaujímavý študijný materiál."

RNDr. Igor Broska, DrSc., vedecký pracovník Ústavu vied o Zemi SAV: „Ide hlavne o štúdium minerálneho zloženia, ale chceme urobiť aj chemizmus. Momentálne máme vzorku z Bratislavy, ale by sme uvítali, keby sa nám podarilo získať tie vzorky z iných častí Slovenska, aby sme mali nejakú predstavu o tom, ako teda to bolo distribuované."

Ján Mečiar: „Výsledky analýzy tejto vlny podľa saharského prachu by mali byť k dispozícii už zajtra. Ak ešte nejaký ten prach máte poruke, pokojne ho môžete štetcom pozmetať do vrecúška a vedcom poslať."

Dana Čapkovičová: „Pozrú sa mu na zúbok a my vám potom určite dáme vedieť."

Publikované z monitoringu Slovakia Online s.r.o.

(MB) 

Kľúčové slová:
vedy o Zemi a enviromentálne vedy, Slovenská akadémia vied, veda, výskum

Odbory vedy a techniky:
Prírodné vedy

Tlač