Získa robot štatút osoby?

18. 04. 2018

Niekoľko tisíc vedcov z celého sveta sa vyjadrilo proti návrhu Európskej komisie, aby robotom boli pridané práva a povinnosti, aby sa stali elektronickými osobami, napríklad zodpovednými za škody, ktoré spôsobia. Návrh rozprúdil debatu nielen medzi odborníkmi na umelú inteligenciu, medicínu či etiku, ale aj medzi európskymi poslancami.

Televízna stanica JOJ - logo(16. 4. 2018; Televízna stanica JOJ; Noviny TV JOJ; 19:30; por. 18/20; Marika Dulajová, Ľuboš Sarnovský; Andrea Pálffy Belányiová)

Ľuboš Sarnovský, moderátor: „Už niekoľko 1000 vedcov z celého sveta sa vyjadrilo proti návrhu Európskej komisie, aby robotom boli pridané práva a povinnosti."

Andrea Pálffy Belányiová, moderátorka: „Teda aby sa stali elektronickými osobami, napríklad zodpovednými za škody, ktoré spôsobia."

Ľuboš Sarnovský: „A to poriadne rozprúdilo debatu nielen medzi odborníkmi na umelú inteligenciu, medicínu, či etiku, ale aj medzi európskymi poslancami."

Marika Dulajová, redaktorka: „Nie je náhoda, že experti a vedci reagujú na návrh pravidiel občianskeho práva v oblasti robotiky práve teraz. Na konci apríla by sa o ňom totiž malo hovoriť aj v europarlamente. Jedným z expertov, ktorí vyjadrili svoj nesúhlas otvorenom liste, je aj slovenský vedec a etik."

prof. MUDr. Jozef Glasa, MD, PhD, lekár a etik: „Táto iniciatíva sa stavia proti tomu, aby sa robotom a umelej inteligencii priznal status osoby. Čo by to znamenalo? Že nejaký robot bude úplne postavený na roveň človeka v tom zmysle, že ten robot by mal určité povinnosti a mal by aj určité práva a mal by aj určitú zodpovednosť."

Marika Dulajová: „Množstvo filmov sa zaoberá rovnakou či podobnou tematikou, aj ten s názvom Ja, robot."

(začiatok ukážky z filmu Ja, robot)

Neuvedený: „Robot necíti strach, necíti vôbec nič. Nepozná hlad, ani únavu."

Robot: „Ja áno, už som mal dokonca aj sny."

Neuvedený: „Pozri, sny môžu mať ľudia, dokonca aj psy, ale ty nie, ty si iba stroj."

(koniec ukážky z filmu Ja, robot)

Marika Dulajová: „Volanie po elektronickej osobe spôsobila otázka, kto by mala byť zodpovedný za škody, ktoré robot môže spôsobiť."

Adam Giertl, Ústav medzinárodného práva a európskeho práva UPJŠ (telefonát): „Súčasná legislatíva v podstate reguluje eventuálne nároky z náhrady škody len tým spôsobom, že za ne zodpovedajú výrobcovia alebo predajcovia danej vec."

Marika Dulajová: „Urobiť zodpovedným robota podľa expertov z oblasti kybernetiky, medicíny a etiky by však znamenalo postaviť ho na úroveň človeka."

prof. Ing. Peter Hubinský, PhD, Ústav robotiky a kybernetiky FEI STU: „Po prvé je tam napísané v dlhodobom horizonte, po druhé je to ešte ani nie návrh, to je len nejaká správa do debaty, takže ja trošku po slovensky by som povedal, že je to búrka v šerbli."  

Marika Dulajová: „Od zverejnenia rezolúcie s názvom Pravidlá občianskeho práva v oblasti robotiky v roku 2017 sa o nej diskutuje aj v europarlamente."

Monika Smolková, europoslankyňa (telefonát): „Ale čakáme na Európsku komisiu, pretože má iniciatívu ohľadom umelej inteligencie predložiť koncom apríla a možnože budeme aj meniť naše uznesenie, ktoré sme prijali ešte v minulom roku."

prof. Ing. Peter Hubinský, PhD: „Ja netvrdím, že do budúcna, pokiaľ by sa teda robotom dalo niečo, sme mohli nazvať osobnosť, nejaké ja, takže takéto problémy by sa mohli objaviť. technicky momentálne nie sú také roboty, kde by tieto problémy boli aktuálne."

Marika Dulajová: „Slovenskí signatár otvoreného listu však oponuje."

prof. MUDr. Jozef Glasa, MD, PhD: „Týkalo sa to atómovej energie, týkalo sa to výbušnín, týkalo sa to mnohých iných vecí, toto je znova taká veľmi výbušná záležitosť."

Publikované z monitoringu Slovakia Online s.r.o.

(MB) 

Kľúčové slová:
elektrotechnika, automatizácia a riadiace systémy, vysoké školy, technológie, veda, výskum, etika

Odbory vedy a techniky:
Technické vedy

Tlač