170. výročie vyhlásenia Žiadostí slovenského národa

15. 05. 2018

Žiadostí slovenského národa v roku 1848 spísali Ľudovít Štúr, Jozef Miloslav Hurban, Michal Miloslav Hodža a ďalší národovci. Išlo o prvý národný, politický a sociálny program Slovákov. Pri príležitosti 170. výročia týchto žiadostí si pripomenuli na stretnutí v Liptovskom Mikuláši.

Rozhlasová stanica Slovensko - logo(13. 5. 2018; Rádio Slovensko; Rádiožurnál Slovenského rozhlasu; 07:00; Milan Velecký, Lucia Páchniková)

Lucia Páchniková, moderátorka: „V Liptovskom Mikuláši si pripomenuli stosedemdesiate výročie vyhlásenia Žiadostí slovenského národa. V roku 1848 ich spísali Ľudovít Štúr, Jozef Miloslav Hurban, Michal Miloslav Hodža a ďalší národovci. Išlo o prvý národný, politický aj sociálny program Slovákov.“

Neuvedený: „Stretli sme sa tu, aby sme spísali naše žiadosti, žiadosti slovenského národa.“

Milan Velecký, redaktor: „Takto pred sto sedemdesiatimi rokmi Michal Miloslav Hodža vítal na svojej fare ostatných vlastencov štúrovskej generácie. Požadovali rovnoprávne postavenie všetkých národov v Uhorsku, ale aj slobodné voľby a zrušenie poddanstva. Revolučný rok 1848 bol podľa predsedu Matice slovenskej Mariána Gešpera, pomyselnou križovatkou dejín.“

Marián Gešper, predseda Matice slovenskej: „My Slováci vďaka našej národnej elite, vďaka štúrovskej generácii sme sa rozhodli správne, na rozdiel od iných menších národov sme sa rozhodli vyformovať svoj vlastný národný program.“

Milan Velecký: „Jeho text od dnešného dňa zdobí aj bývalú evanjelickú faru, dnes stál expozíciu mestského múzea. Hovorí jeho riaditeľ Jaroslav Hric.“

Jaroslav Hric, riaditeľ mestského múzea: „Pripomína 170-ročnú históriu, keď práve v týchto priestoroch štúrovci spísali Žiadosti slovenského národa a štyri roky pred tým tu založili spolok Tatrín, predchodcu Matice slovenskej.“

Milan Velecký: „Účastníci osláv položili vence aj pri pamätníku v Liptovskej Ondrašovej. Stojí na mieste bývalých kúpeľov, kde žiadosti predniesli. Primátor Liptovského Mikuláša Ján Blcháč.“

Ján Blcháč, primátor Liptovského Mikuláša: „By sme mali byť hrdí na to, že môžeme žiť v slobodnej krajine, že môžeme byť Slováci v rodine európskych národov.“

Milan Velecký: „Revolučný rok 1848 je podľa Petra Šoltésa z Historického ústavu Slovenskej akadémie vied inšpiratívny aj pre súčasnosť.“

Peter Šoltés, Historický ústav Slovenskej akadémie vied: „Malá skupina ľudí veľmi aktívne vstupovala do verejného života napriek tomu, že v tomto období už bolo vyhlásené stanné právo, takže do istej miery veľa riskovali.“

Milan Velecký: „O význame Žiadostí slovenského národa svedčí aj to, že aj keď ich vtedajšia moc odmietla, slovenská reprezentácia ich ako národný a politický program presadzovala ďalších 70 rokov až do rozpadu Rakúsko-Uhorska.“

Publikované z monitoringu Slovakia Online s.r.o.

(MB)

Kľúčové slová:
sociálne vedy , politické vedy , Slovenská akadémia vied

Odbory vedy a techniky:
Spoločenské vedy

Tlač