Druhá šanca pre vedu na Slovensku

03. 05. 2018

Ministerka školstva, vedy, výskumu a športu Martina Lubyová avizovala zvýšenie platov vedeckých pracovníkov na úroveň vysokoškolských pedagógov, ako aj naštartovanie rozvoja vedy a výskumu na medzinárodnej úrovni.

Televízna stanica JOJ - logo(2. 5. 2018; TV JOJ; Noviny TV JOJ; 19:30; Eva Bariová, Adriana Kmotríková)

Adriana Kmotríková, moderátorka: „Po škandalóznom odchode exministra školstva Petra Plavčana dostáva veda druhú šancu. Ministerka školstva Martina Lubyová avizuje pre vedcov zvýšenie platov, dofinancovanie zo štátneho rozpočtu a hlavne naštartovanie rozvoja vedy a výskumu na medzinárodnej úrovni čerpaním z eurofondov, a to všetko už v najbližších mesiacoch.“

Eva Bariová, redaktorka: „Prerozdeľovať peniaze efektívne a podporovať prioritne excelentné vedecké tímy, ktoré sa stanú súčasťou medzinárodných vedeckých tímov, také sú vytýčené ciele ministerky školstva.“

Martina Lubyová, ministerka školstva SR: „Slovensko ako člen Európskej únie má možnosť zapájať sa do mnohých významných európskych projektov, aj do svetových medzinárodných projektov. Treba sa sústrediť na podporu excelentnosti, tú má Slovensko nízku a preto sme sa rozhodli, že budeme podporovať cielene excelentnosť v rámci slovenského výskumu. Medzi najprestížnejšie takéto organizácie, v ktorých sme zúčastnení, patrí ESA, to je Európska vesmírna agentúra.“

Prof. RNDr. Vladimír Bužek, DrSc., vedec: „Súčasný výskum sa nedá robiť izolovane a izolovane na úrovni štátu, alebo izolovane na úrovni jednej skupiny. Preto je nevyhnutná spolupráca.“

Eva Bariová: „Čerpanie eurofondov na vedu a výskum je s odstupom pol roka po škandalóznom odchode Petra Plavčana z funkcie ministra opäť obnovené. Výzvy na výskum a vývoj budú zverejňované postupne v najbližších mesiacoch. Súbežne je ale podľa ministerky potrebné aj dofinancovanie vedeckých inštitúcií financovaných zo štátneho rozpočtu o minimálne 6 miliónov eur.“

Martina Lubyová: „Uvedomujeme si, že jedným zo základných problémov slovenskej vedy je podfinancovanosť. Nemáme dostatok prostriedkov na vedu, vieme, že neplníme celkom tie odporúčania Horizontu 2020 vo vzťahu k HDP.“

RNDr. Daniela Illéšová, predsedníčka Odborového zväzu SAV (telefonát): „Niektoré ústavy nemajú na tovary a služby, na tie bežné veci. Toto by sme skutočne potrebovali, aby sa zvýšili do Slovenskej akadémie vied aj do vedy peniaze. Ani na stravné lístky nie je.“

Eva Bariová: „Platy vedeckých pracovníkov by sa mali zvyšovať, a to na úroveň vysokoškolských pedagógov.“

Martina Lubyová: „Vedci a výskumní pracovníci sa v minulosti akoby tabuľkovo odpútali od vysokoškolských pedagógov, to znamená, že ocitli sa, sú v starých zdravotníckych tabuľkách, ktoré svojho času boli výhodnejšie, ale medzitým v dôsledku toho, že sa učiteľom a pedagogickým pracovníkom navyšovali platy oveľa rýchlejším tempom, tak napríklad vysokoškolskí pedagógovia, ktorí sa tiež zaoberajú vedou, majú vyššie tarifné platy a tabuľky ako vedeckí a odborní pracovníci, ktorí neučia. Chceli by sme tento stav odstrániť a rádovo tých 8 – 9 tisíc ľudí, ktorí sa na Slovensku v tejto kategórii nachádzajú a ktorí sú pre nás veľmi, veľmi dôležití, aby sa nám dostali do tých vyšších platových taríf.“

RNDr. Daniela Illéšová (telefonát): „Toto vyslovene vítame, lebo musí nastať nejaké vyrovnanie a poriadok v tomto. V tomto myslím, že podporujeme pani ministerku a pani ministerka nás.“

Publikované z monitoringu Slovakia Online s.r.o.

(MB)

Kľúčové slová:
projekty, vysoké školy, vzdelávanie, veda, výskum

Odbory vedy a techniky:
Prírodné vedy , Iné

Tlač