Hra na Einsteina má prilákať deti k fyzike

01. 05. 2018

Vlastnosti tuhých látok sa pomocou pokusov učili už deti v materskej škole na Štefánikovej triede v Nitre. Malí fyzici sa pomocou hry a experimentov zoznamujú s fyzikálnymi pojmami. Deti sa o tuhých látkach učili celý polrok. Odborníci za päť rokov svojho úsilia vidia už aj nárast záujmu.


RTVS Jednotka - logo(29. 4. 2018; RTVS Jednotka; Správy RTVS; 19.00; Dáša Hodálová, Janete Štefánková)

Janette Štefánková, moderátorka: „Vlastnosti tuhých látok sa pomocou pokusov učili už deti v materskej škole. Na Štefánikovej triede v Nitre im za úsilie a vedomosti odovzdali aj vysvedčenie. Projekt Hráme sa na Einsteina funguje v Nitre piaty rok. Odborníci chcú takto prilákať nových fyzikov.“

Dáša Hodálová, redaktorka: „Vyrobiť si vlastný nosodržiak a naučiť sa pochopiť na ňom rovnováhu, alebo sa zahrať na popolušku a zistiť, že búchaním sa mak ľahšie oddelí od hrášku. Aj takto sa učí fyzika v škôlke.“

Milota: „Tieto oriešky boli vnútri a my sme takto búchali.“

Dáša Hodálová: „A čo sa potom stalo?“

Milota: „To, čo bolo malé, zišlo dole, a to, čo bolo veľké, išlo hore.“

Dáša Hodálová: „Čo si sa naučil nové?“

Marek: „No, rovnováhu, veci také, takže doma tiež robíme, už sme skúšali.“

Dáša Hodálová: „Napohľad detská zábavka má však dôležitejší význam. Malí fyzici sa pomocou hry a experimentov zoznamujú s fyzikálnymi pojmami. Deti sa o tuhých látkach učili celý polrok.“

Ľubomíra Valovičová, Katedra fyziky, Fakulta prírodných vied UKF v Nitre: „Dieťa tú poučku neovláda, ale vie vám ju vysvetliť na nejakom experimente. Ale ono sa to niekde v tej hlavičke uloží a potom vlastne to tie deti používajú neskôr.“

Dáša Hodálová: „Budúcich školákov takto pripravujú v škôlke na prírodné vedy už piaty rok. Dôležité je, aby sa deti vedy nebáli.“

Renáta Súpuková, riaditeľka MŠ na Štefánikovej triede v Nitre: „Niektorí tu aj mali súrodencov, že už, ešte sami si to pamätali, im pomáhali pri tých pokusoch. Má to skutočne pozitívny vplyv na deti, majú väčší záujem o tieto prírodné vedy.“

Rodič: „Napriek tomu, že učia sa ťažké veci, ale šesťročné deti dokážu určité veci pochopiť. Berú to vážne, čo je dobré.“

Rodič: „Myslím si, že veľmi dobrý základ chytili, takže dúfam, že takto im to vydrží aj naďalej .“

Dáša Hodálová: „Odborníci za päť rokov svojho úsilia vidia už aj nárast záujmu. V letných táboroch im postupne pribúda záujemcov.“

Ľubomíra Valovičová: „Práve tieto deti z materských škôl, ktoré chodia neskôr do školy, tak sa nám na tie tábory hlásia, lebo ich fascinujú tie prírodné vedy a chcú sa o nich dozvedieť viac.“
Dáša Hodálová: „Vo výučbe fyziky deti pokračujú aj naďalej a v druhom polroku budú preberať kvapaliny. Na záver sa malí fyzici dočkajú aj riadnych škôlkarských promócií.“

Publikované z monitoringu Slovakia Online s.r.o.

(MB)

Kľúčové slová:
fyzikálne vedy, vysoké školy, vzdelávanie, veda

Odbory vedy a techniky:
Prírodné vedy

Tlač