Nové vedecké pracovisko v Piešťanoch

28. 05. 2018

V Piešťanoch otvorili odborníci zo Slovenskej akadémie vied špeciálny urýchľovač. Základný výskum tohto urýchľovača je zameraný na fyziku – skúmanie jadra, ale aj na výskum terapie zhubných nádorov či na skúmanie archeologických nálezov. Vedci si posvietia aj na hviezdy.

RTVS Jednotka - logo(26. 5. 2018; RTVS Jednotka; Správy RTVS; 19.00; Dominika Kusá, Ľubomír Bajaník)

Ľubomír Bajaník, moderátor: „Odborníci zo Slovenskej akadémie vied otvorili v Piešťanoch špeciálny urýchľovač. Vedcom pomôže pri analýze archeologických nálezov, pri terapii nádorov či skúmaní hviezd. Nové laboratórium má prilákať do kúpeľného mesta svetovú vedeckú špičku, no aj vychovať nových odborníkov.“

Dominika Kusá, redaktorka: „Na prvý pohľad obyčajná technická miestnosť. No pre vedcov predstavuje superlaboratórium. Nové piešťanské vedecké pracovisko využívajú vedci v špeciálnom režime. Keď je urýchľovač v prevádzke, nemôže sa nikto nachádzať v jeho blízkosti.“

Martin Venhart, člen Predsedníctva Slovenskej akadémie vied: „Toto zariadenie je tandemový urýchľovač protónov a alfa častíc. Veríme tomu, že pritiahneme aj ďalších kolegov a aj zahraničné skupiny, aby tu realizovali svoje experimenty.“

Dominika Kusá: „S istou formou urýchľovačov sa bežne stretávame aj mimo výskumných centier.“

Martin Venhart: „Že urýchľovač častíc je ďaleko bežnejšia vec, než by sa mohlo na prvý pohľad zdať. Každý jeden röntgen, ktorý je v nemocniciach, alebo u zubára, je v skutočnosti urýchľovač. Obrazovka televízora, také tie staré, tie veľké vákuové obrazovky tiež fungovali na princípe urýchľovania elektrónov.“

Dominika Kusá: „Základný výskum piešťanského urýchľovača je zameraný na fyziku. Skúmanie jadra, ale aj na výskum terapie zhubných nádorov či na skúmanie archeologických nálezov. Vedci si posvietia aj na hviezdy.“

Matúš Balogh, doktorand na oddelení jadrovej fyziky SAV: „Je určený na štúdium jadrovej štruktúry pre nižšie energie a na štúdium astrofyzikálnych reakcií. To znamená štúdium procesov, ktoré prebiehajú vo hviezdach. Akým spôsobom vznikajú rôzne prvky, izotopy, ako sa tvorili vo hviezdach. Môžeme tým pádom zistiť zastúpenie rôznych prvkov na Zemi.“

Dominika Kusá: „Fyzici vybavili piešťanské laboratórium vďaka štrukturálnym fondom. Zariadenie stálo dva milióny eur.“

Publikované z monitoringu Slovakia Online s.r.o.

(MB)

Kľúčové slová:
fyzikálne vedy, Slovenská akadémia vied, veda, výskum

Odbory vedy a techniky:
Prírodné vedy

Tlač