Novela vysokoškolského zákona

14. 05. 2018

Novela vysokoškolského zákona má priniesť do škôl zásadné zmeny.  Rektori však majú veľké výhrady a desať hlavných pripomienok poslali ministerke školstva. Pred definitívnym schvaľovaním ešte rokovať s poslancami.

RTVS Jednotka - logo(12. 5. 2018; RTVS Jednotka; Správy RTVS; 19.00; Rita Fleischmanová, Ľubomír Bajaník)

Ľubomír Bajaník, moderátor: „Poslanci schválili v prvom čítaní novelu vysokoškolského zákona. Do škôl má priniesť zásadné zmeny. Rektori však majú veľké výhrady a desať hlavných pripomienok poslali ministerke školstva. Pred definitívnym schvaľovaním ešte budú s poslancami rokovať. Šéf školského parlamentného výboru tvrdí, že sa s rektormi chcú dohodnúť.“

Rita Fleischmanová, redaktorka: „Rektorom vysokých škôl sa nepozdáva, že zásadné zmeny na zabezpečenie kvality univerzít sa budú dolaďovať potom, ako už poslanci schválili zákon v prvom čítaní.“

Rudolf Kropil, prezident Slovenskej rektorskej konferencie: „My máme desať takých zásadných výhrad ku zákonu o vysokých školách, jeho novele, ako aj ku zákonu o kvalite vzdelávania. Rektori nie sú proti zákonom. Rektori nie sú proti reformám, len chceme, aby zákony a reformy znamenali zvýšenie kvality vysokého školstva na Slovensku.“

Martina Lubyová, ministerka školstva, vedy, výskumu a športu SR (nom. SNS): „My sme žiadne stanovisko od Slovenskej rektorskej konferencie nedostali, dovtedy ako išiel materiál do legislatívnej rady vlády a až potom následne, keď sme sa s nimi stretli, tak potom dali dohromady desať bodov, ktoré nám zaslali, už keď bol ten zákon teda schválený na vláde.“

Rita Fleischmanová: „Rektori majú výhrady k návrhu ako sa budú obsadzovať miesta profesorov a docentov. Chcú vedieť aj to, aká bude definitívna podoba novej sústavy študijných odborov. Z niekoľkých stoviek by ich malo zostať len niekoľko desiatok.“

Rudolf Kropil: „Je to zásadná vec, vnímame to pozitívne, ale rektori jednoducho chcú byť pri tom ako to skončí.“

Ľubomír Petrák, predseda Výboru NR SR pre vzdelávanie (Smer-SD): „Hľadáme maximálny možný konsenzus, ktorý chceme dosiahnuť.“

Rita Fleischmanová: „Novela vysokoškolského zákona má napríklad zriadiť novú akreditačnú agentúru, ktorá bude posudzovať kvalitu vysokých škôl. Ako nezávislá verejnoprávna inštitúcia bude mať samostatné rozhodovacie právomoci. Zanikne súčasná akreditačná komisia, ktorá je len poradný orgán.“

Ľubomír Petrák: „Vyzývajú nás medzinárodné organizácie, že súčasná akreditačná komisia nie je takouto nezávislou komisiou, nemôže byť členom medzinárodných združení.“

Martin Poliačik, poslanec NR SR (nezaradený): „Teraz sa ide stať čo? Ruší sa akreditačná komisia a rozhodovanie o tom čo budú kvalitní profesori, kto budú kvalitní docenti, kto bude garantovať kvalitné programy sa dáva do rúk samotným školám. Povedzte mi dámy a páni, upletú si bič vysoké školy sami na seba? Ja sa obávam, že nie.“

Rita Fleischmanová: „Na zoznámenie sa s novelou nemali dosť času ani študenti. S jej obsahom sú však spokojní. Prešiel im napríklad návrh na bezplatnú nadštandardnú dĺžku štúdia.“

Bálint Lovász, predseda Študentskej rady vysokých škôl: „Teraz budú mať študenti, ktorí vycestovali na zahraničnú mobilitu a študenti, ktorí sú poberateľmi sociálnych štipendií, budú mať nárok na nadštandardnú dĺžku štúdií zadarmo.“

Martina Lubyová: „Je to preto, lebo sa nám často stávalo, že mladí ľudia, ktorí mali iniciatívu a zúčastnili sa medzinárodných stáží, alebo medzinárodných programov, sa po návrate na Slovensko len ťažko začleňovali do toho pôvodného študijného cyklu a boli vlastne týmto spôsobom penalizovaní.“

Rita Fleischmanová: „Novelu vysokoškolského zákona by mali poslanci definitívne schváliť na júnovej schôdzi. Dovtedy by sa mali s rektormi dohodnúť čo s ich zásadnými pripomienkami.“

Publikované z monitoringu Slovakia Online s.r.o.

(MB)

Kľúčové slová:
vysoké školy, vzdelávanie

Odbory vedy a techniky:
Spoločenské vedy , Iné

Tlač