Novozvolený rektor Katolíckej univerzity v Ružomberku

11. 05. 2018

Novozvolený rektor Katolíckej univerzity Jaroslav Demko je vyštudovaný lesník a na Pedagogickej fakulte pôsobí ako vedúci katedry biológie a ekológie. Nespokojný je najmä s poklesom počtu študentov. Za desať rokov ich škola stratila dve tretiny, najmä externistov, pre požiadavky na akreditáciu študijných programov.

Rozhlasová stanica Regina - logo(9. 5. 2018; Regina Západ; Žurnál Rádia Regina; 17:00; Milan Velecký, Ctibor Michalka)

Ctibor Michalka, moderátor: „Viac študentov aj viac peňazí sľubuje novozvolený rektor Katolíckej univerzity v Ružomberku. Pred desiatimi rokmi mala dvanásťtisíc študentov, dnes je ich ani nie tretina tohto počtu. Novozvolený rektor hovorí o potrebe zlepšiť meno školy, ale aj o nových študijných programoch, vrátane technickej akadémie, ktorá by mala doplniť doterajšie humanitné vzdelávanie.“

Milan Velecký, redaktor: „Novozvolený rektor Katolíckej univerzity Jaroslav Demko je vyštudovaný lesník a na Pedagogickej fakulte pôsobí ako vedúci katedry biológie a ekológie. Nespokojný je najmä s poklesom počtu študentov. Za desať rokov ich škola stratila dve tretiny, najmä externistov, pre požiadavky na akreditáciu študijných programov. Jaroslav Demko si však uvedomuje aj zlý obraz Katolíckej univerzity.“

Jaroslav Demko, novozvolený rektor Katolíckej univerzity v Ružomberku: „Fakulty v hodnoteniach vychádzajú veľmi dobre, sú minimálne v prvej tretine hodnotení rôznych akademických agentúr. Na druhej strane, dneska je problém spomenúť slovo katolík alebo katolícka viera, pretože žijeme v sekulárnom svete, v liberálnom.“

Milan Velecký: „Univerzita sa pod jeho vedením chce viac sústrediť na komunikáciu s verejnosťou a spoluprácu s absolventmi. Pred tromi rokmi audit objednaný Konferenciou biskupov Slovenska preukázal pochybenia bývalého rektora a aj dekanov dvoch fakúlt, ktoré sa týkali vyplácania odmien a nakladania s peniazmi školy. Končiaci rektor Jozef Jarab konflikty na škole upokojil a zaviedol transparentnejší systém nakladania s peniazmi. Pre vek však už v terajšej voľbe rektora nekandidoval.“

Jozef Jarab, končiaci rektor Katolíckej univerzity v Ružomberku: „Možno od počiatku bola tu vízia, že chcem univerzite pomôcť.“

Milan Velecký: „Jaroslav Demko bol jediným kandidátom na rektora. Sľúbil finančné posilnenie školy a nové študijné programy, vrátane technickej akadémie, ktorá by na základe požiadaviek zamestnávateľov dopĺňala humanitné vzdelávanie na škole.“

Publikované z monitoringu Slovakia Online s.r.o.

(MB) 

Kľúčové slová:
pedagogické vedy , vysoké školy

Odbory vedy a techniky:
Spoločenské vedy

Tlač