Podpora celoživotného vzdelávania

23. 05. 2018

Asociácia pre vzdelávanie dospelých spolu s Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR a zamestnávateľmi chce  zaviesť nový systém podpory celoživotného vzdelávania. Podľa štatistík Eurostatu sa na Slovensku po skončení školy ďalej vzdelávajú len 3 percentá dospelej populácie. V severských krajinách je to až desaťkrát viac.

Televízna stanica TA 3 - logo(18. 5. 2018; TV TA3; Dobré správy; 19.50; Hana Džurná, Petra Ázacis)

Petra Ázacis, moderátorka: „Všetko, čo človek potrebuje v živote vedieť, sa naučí v škole. Podľa Asociácie pre vzdelávanie dospelých treba tento mylný názor zmeniť. Spolu s ministerstvom školstva a zamestnávateľmi chce preto zaviesť nový systém podpory celoživotného vzdelávania."

Hana Džurná, redaktorka: „Podľa štatistík Eurostatu sa na Slovensku po skončení školy ďalej vzdelávajú len 3 percentá dospelej populácie. V severských krajinách je to až desaťkrát viac."

Regina Ebner, Európska asociácia pre vzdelávanie dospelých: „Ľudia potrebujú také vzdelanie a zručnosti, ktoré súvisia s ich životom, a ten sa neustále vyvíja. Ak pracujú v tíme, zišli by sa im možno lepšie komunikačné zručnosti, alebo ak majú deti, tak im chcú pomáhať pri učení sa do školy."

Hana Džurná: „Čoraz viac ľudí navyše pracuje v odbore, ktorý vôbec nevyštudovali. Rekvalifikačné kurzy, na ktoré štát prispieva desiatky miliónov eur ročne, pomáhajú len čiastočne. Na to, aby spĺňali svoj efekt, by totiž museli byť dlhodobejšie."

Klaudius Šilhár, Asociácia inštitúcií vzdelávania dospelých SR: „Nie nejaké dva mesiace, alebo možno aj rok a viac."

Martina Lubyová, (nominantka SNS), ministerka školstva: „Deti, ktoré sa nám dnes učia v školách, budú pracovať v profesiách, ktoré dnes ešte neexistujú."

Hana Džurná: „U nás zatiaľ nefunguje systémový nástroj podpory vzdelávania dospelých. Dôsledky to má na celú spoločnosť. Vyššia zamestnanosť totiž znamená viac daňových poplatníkov."

Martina Lubyová: „Vôbec nemáme systém overovania kvalifikácie rozpracovaný, to znamená, zručnosti, ktoré získate v praxi, napríklad pri výkone povolania, sa vám v súčasnosti nemôžu dostať do vašej kvalifikácie."

Klaudius Šilhár: „To sú kurzy, ktoré stoja 1 500 eur, ale to si nikto nedokáže zaplatiť sám z vlastného vrecka."

Mário Lelovský, viceprezident Republikovej únie zamestnávateľov: „Dnes sú veľmi dôležité aj tzv. mäkké zručnosti, digitálna gramotnosť, používanie výpočtovej techniky a to bude potrebné pre 90 percent všetkých povolaní."

Hana Džurná: „Po zvýšení kvalifikácie volajú najmä zamestnávatelia. Navrhujú zriadiť individuálne vzdelávacie účty, na ktoré by prispieval štát, zamestnávateľ a časť by si hradil samotný záujemca o kurz."

Martin Lelovský: „Navrhujeme, aby časť poistenia v nezamestnanosti sa pretransformovala práve na tzv. osobný účet vzdelávania každého jednotlivého pracujúceho."

Martina Lubyová: „Pokiaľ by sme toto presadili, boli by sme naozaj veľmi progresívni v Európe."

Hana Džurná: „Na znak vyjadrenia podpory celoživotného vzdelávania bude ministerka školstva odovzdávať aj Cenu ministerky za jeho rozvoj. Získať ju môže osobnosť, ale aj organizácia."

Publikované z monitoringu Slovakia Online s.r.o.

(MB)

Kľúčové slová:
vysoké školy, vzdelávanie, štatistika

Odbory vedy a techniky:
Spoločenské vedy

Tlač