Populácia na Slovensku starne

31. 05. 2018

Podľa Štatistického úradu SR je polovica Slovákov staršia ako 40 rokov. Zvyšuje sa aj index starnutia, čo má negatívny vplyv napríklad na ekonomiku. Demografický vývoj na Slovensku kopíruje situáciu v ostatných krajinách Európskej únie, avšak európske trendy sa u nás prejavujú oneskorene.

Televízna stanica TA 3 - logo(28. 5. 2018; TV TA3; Hlavné správy; 18.30; Katarína Wildová, Zuzana Závodská, Alfonz Šuran)

Zuzana Závodská, moderátorka: „Slováci starnú, ľudí v produktívnom veku u nás stále pribúda a počet narodených detí naopak každoročne klesá. Priemerný vek obyvateľov Slovenska už presiahol hranicu 40 rokov.”

Katarína Wildová, reportérka TA 3: „Počet obyvateľov Slovenska sa síce zvyšuje, ale súčasné tempo je príliš nízke. V období vzniku samostatnej republiky u nás žilo viac ako milión detí, čo bola takmer štvrtina populácie. Dnes je to len necelých pätnásť percent.”

Alexander Ballek, predseda Štatistického úradu SR: „K 31.12.2017 mala Slovenská republika 5 443 120 obyvateľov, medziročne tak pribudlo 7777 osôb, ale prírastok bol o 1314 osôb nižší než v roku 2016.”

Katarína Wildová: „Podľa Štatistického úradu je polovica Slovákov staršia ako 40 rokov, zvyšuje sa aj index starnutia, čo má napríklad negatívny vplyv na ekonomiku.”

Zuzana Podmanická, riaditeľka odboru štatistiky obyvateľstva ŠÚ SR: „V 53-om na tie detí pripadlo 45 osôb 65-ročných a starších, dnes je to pomaly vyrovnané - 99 na sto.”

Viliam Páleník, Ekonomický ústav SAV: “Pre slovenskú ekonomiku to z hľadiska verejných financií znamená ohrozenie, budú stále drahšie dôchodkové systémy, zdravotné systémy, dlhodobá starostlivosť. Ale zároveň je to aj šanca pre slovenskú ekonomiku vyrábať tovary a služby pre starších v takej štruktúre a v takom zložení, aké oni potrebujú.”

Katarína Wildová: „Za posledných 25 rokov zaznamenalo Slovensko dve migračné vlny, jednu v období zvonku republiky, kedy sa prisťahovalo aj odsťahovalo najviac ľudí. Druhá vlna prišla po rozšírení Európskej únie o Bulharsko a Rumunsko v roku 2007, keď sa na Slovensko prisťahovali obyvatelia týchto krajín.”

Ľudmila Ivančíková, generálna riaditeľka sekcie demografie ŠÚ SR: „Z hľadiska migračného prírastku tento môžeme sledovať v roku 2017 v dvoch krajoch, v Bratislavskom a Trnavskom kraji. V ostatných krajoch sledujeme úbytok migráciou. A najvyšší úbytok migráciou sledujeme v Prešovskom a v Banskobystrickom kraji.”

Katarína Wildová: „Demografický vývoj na Slovensku kopíruje situáciu v ostatných krajinách Európskej únie. Podľa Štatistického úradu sa ale európske trendy u nás prejavujú oneskorene.”

Publikované z monitoringu Slovakia Online s.r.o.

(MB)

Kľúčové slová:
sociálna a ekonomická geografia, Slovenská akadémia vied, veda, štatistika, ekonomika

Odbory vedy a techniky:
Spoločenské vedy

Tlač