Prešovská univerzita uviedla do prevádzky Unipolab

17. 05. 2018

Investícia na novú modernú budovu Unipolab so špičkovou prístrojovou a laboratórnou technikou presiahla štyri milióny eur. Unipolab bude slúžiť prevažne na výskum v oblasti prírodných vied. Do projektu sú zapojené viaceré katedry univerzity.

Rozhlasová stanica Košice - logo (16. 5. 2018; Rádio Košice; Správy; 11.00; Redakcia)

Redaktorka: „Prešovská univerzita v Prešove slávnostne uviedla do prevádzky novú modernú budovu Unipolab so špičkovou prístrojovou a laboratórnou technikou. Investícia presiahla štyri milióny eur. Budova bude slúžiť prevažne na výskum v oblasti prírodných vied. Do projektu sú zapojené viaceré katedry univerzity. Hovorí rektor Prešovskej univerzity Peter Kónya.“

Peter Kónya, rektor Prešovskej univerzity: „Myšlienka tu je skôr v integrovaní odborov prírodovedného výskumu a hlavne vytvorenia bázy pre ich využitie v aplikačnej rovine. Toto centrum je zamerané hlavne na rozvoj fyziky a ďalších podobných prírodovedných odborov, a takisto na aplikáciu a inovácie, ako vlastne hovorí aj názov novozriadenej funkčnej jednotky Centrum pre aplikovaný výskum a inovácie.“

Redaktorka: „Úžitková plocha vedeckovýskumných priestorov je 834 štvorcových metrov. V budove sa nachádza 24 miestností, z toho sedem laboratórií. Hovorí prorektor Prešovskej univerzity pre rozvoj, informatizáciu a hodnotenie kvality Peter Adamišin.“

Peter Adamišin, prorektor Prešovskej univerzity pre rozvoj, informatizáciu a hodnotenie kvality:

„Samotná príprava projektu začala ešte výrazne pred rokom 2011 diskusiami medzi prezentáciami univerzít. S reálnym podávaním a s prípravou projektu sme začali v roku 2012 s tým, že projekt bol rozdelený do dvoch etáp. Prvá etapa skončila v roku 2015 a druhá etapa končí teraz 30. júna 2018.“

Redaktorka: „Univerzita projekt realizuje v spolupráci s Technickou univerzitou v Košiciach a Univerzitou Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach.“

Publikované z monitoringu Slovakia Online, s.r.o.

(MB) 

Kľúčové slová:
projekty, vysoké školy, vzdelávanie

Odbory vedy a techniky:
Prírodné vedy

Tlač