Prísnejší výber budúcich učiteľov

22. 05. 2018

Mnohé pedagogické fakulty v súčasnosti berú študentov bez prijímačiek, inak by nemali koho učiť. Aby si školy mohli vyberať, potrebujú viac záujemcov. Mladých ale učenie neláka. V pláne školskej reformy sa uvádza prísnejší výber budúcich učiteľov. Malo by to stáť 15 miliónov eur.

Televízna stanica Markíza - logo(19. 5. 2018; TV Markíza; Televízne noviny; 19.00; Andrea Šprochová, Patrik Švajda, Lenka Vavrinčíková)

Patrik Švajda, moderátor: „Stať sa učiteľom by malo byť ťažšie. V pláne školskej reformy sa píše o prísnejšom výbere budúcich učiteľov.“

Lenka Vavrinčíková, moderátorka: „Stáť by to malo 15 miliónov eur. Mnohé pedagogické fakulty dnes berú študentov bez prijímačiek, inak by nemali koho učiť.“

Patrik Švajda: „Aby si školy mohli vyberať, potrebujú viac záujemcov. Mladých ale učenie neláka.“

Andrea Šprochová: „Dorota a Dominika sú budúce učiteľky, o povolaní vraj majú dlho jasno. K biológii si jedna vybrala angličtinu, druhá slovenský jazyk. Študentky patria medzi 12 tisíc mladých, ktorí študujú odbory spojené so školstvom. Prijímačky ani jedna písať nemusela.“

Študentka učiteľstva 1, Pedagogická fakulta UK: „My sme mali vlastne prijímacie konanie iba podľa výsledkov študijných.“

Študentka učiteľstva 2, Pedagogická fakulta UK: „Ak boli sme takí dobrí študenti, tak asi to stačí.“

Andrea Šprochová: „To, že budúci učitelia nemusia dokazovať vedomosti, nám potvrdili viaceré pedagogické fakulty. Väčšinou závažia výsledky zo strednej školy alebo si pridajú inú podmienku.“

(text v obraze)

Angela Almašiová, prodekanka pre vzdelávanie PF Katolíckej univerzity (...) Každý uchádzač musí osobne absolvovať pred komisiou motivačný pohovor.

(text v obraze)

Milan Pokorný, prodekan pre študijné záležitosti PDF Trnavskej univerzity (...) Sú podstatné rozdiely medzi počtom prihlášok a počtom zapísaných. Často sa ukáže, že nástup na učiteľské štúdium je až druhou voľbou uchádzača.

Andrea Šprochová: „To sa má zmeniť. Národný program rozvoja počíta so sprísnením výberu. V hre sú prijímačky, aj väčšie nároky počas štúdia. Nápady by mali ponúknuť školy, budúci rok na to pôjdu eurofondy.“

Martina Lubyová, ministerka školstva (nom. SNS): „Samozrejme by sme chceli, aby robili výber namiesto náboru. Chceli by sme skvalitnili tie svoje programy, aby prilákali viac tých študentov, tak ako vo Fínsku, len 10 % uchádzačov o učiteľské štúdium sa dostane na tú školu.“

Beáta Brestenská, Inkubátor inovatívnych učiteľov Univerzity Komenského (telefonát): „Ak chceme, aby také boli prísne prijímačky, musí ten učiteľ mať aj podmienky, aj ekonomické postavenie v spoločnosti.“

Andrea Šprochová: „Ak učiteľstvo nebude lákavé zamestnanie, bitka oň nebude a teda ani väčšia konkurencia medzi študentmi.“

Martina Lubyová: „My musíme na Slovensku naozaj vrátiť kredit a prestíž tej profesii.“

Vladimír Crmoman, prezident Slovenskej komory učiteľov: „Táto vláda mohla konečne zatraktívniť učiteľské povolanie. Nedeje sa to.“

Andrea Šprochová: „Podľa šéfky rezortu pracujú na tom, aby sa platy dvíhali aj začínajúcim učiteľom. Vraj by mali poskočiť o stupeň vyššie v platovej tabuľke. Ak by to prilákalo viac záujemcov, školy by si potom mohli vyberať. Na papieri to vyzerá dobre, no zrealizovať to bude ťažké. Prísnejší výber môže znamenať menej študentov a to znamená menej peňazí pre školy.“

(text v obraze)

Angela Almašiová, prodekanka pre vzdelávanie PDF Katolícka univerzita
Vieme si predstaviť sprísnenie výberu uchádzačov a zníženie počtu prijatých študentov v niektorých programoch za predpokladu, že sa zmení systém financovania pedagogických fakúlt (...).

Andrea Šprochová: „Všetko by mohlo byť jasnejšie, keď národný program Martiny Lubyovej dostane zelenú od vlády. Ministerstvo školstva chce spracovať špeciálnu koncepciu pre prípravu budúcich učiteľov. Andrea Šprochová, televízia Markíza.“

Publikované z monitoringu Slovakia Online s.r.o.

(MB)

Kľúčové slová:
pedagogické vedy , vysoké školy, vzdelávanie

Odbory vedy a techniky:
Spoločenské vedy

Tlač