Rodina a práca sú pre Slovákov najväčšie hodnoty

02. 05. 2018

Pri posudzovaní práce je pre Slovákov najdôležitejšie odmeňovanie. Hneď za zárobkom je výhodný pracovný čas. S ním súvisia podmienky práce a možnosť zosúladiť prácu s rodinným životom.

RTVS Jednotka - logo(1. 5. 2018; RTVS Jednotka; Správy RTVS; 19:00; Ľubomír Bajaník)

Ľubomír Bajaník, moderátor: „Práca je pre Slovákov stabilne druhou najdôležitejšou hodnotou po rodine. Výskum sa robí každých 9 rokov a je najstarším porovnávacím výskumom hodnôt v Európe. Respondenti si vyberajú viac možností. Slovenskú časť pripravil Sociologický ústav Slovenskej akadémie vied. Údaje zbieral v čase od 27. septembra do 30. novembra 2017. No a tu sú tie údaje.

Pri posudzovaní práce je pre Slovákov najdôležitejšie odmeňovanie. Hneď za zárobkom je výhodný pracovný čas. S ním súvisia podmienky práce a možnosť zosúladiť prácu s rodinným životom. Tretím najdôležitejším faktorom je podľa výskumu sebarealizačná položka, a to nielen ako práca, v ktorej možno niečo dosiahnuť, ale aj práca, kde je možné uplatniť osobnú iniciatívu. No ešte jeden výskum. Ten ukázal aj to, že až 85 percent opýtaných bolo za to, aby v čase nedostatku pracovných príležitostí mali prednosť pri zamestnávaní slovenskí občania pred prisťahovalcami.“

Publikované z monitoringu Slovakia Online s.r.o.

(MB)

Kľúčové slová:
sociálna a ekonomická geografia, výskum, štatistika

Odbory vedy a techniky:
Spoločenské vedy

Tlač