Škola užívateľov XFEL a synchrotrónového žiarenia

30. 05. 2018

V Liptovskom Jáne sa stretlo asi 85 vedcov zo Slovenska a zo zahraničia v Škole užívateľov XFEL a synchrotrónového žiarenia. Stretli sa tam nielen tí, ktorí využívajú najväčší röntgenový laser na svete, ale aj mladí vedci a doktorandi z rôznych odborov.

Rozhlasová stanica Regina - logo(28. 5. 2018; Regina Západ; Žurnál Rádia Regina; 17.00; Milan Velecký, Daniela Matejovičová)

Daniela Matejovičová, moderátorka: „Približne osemdesiatpäť vedcov zo Slovenska a zahraničia sa stretlo v Liptovskom Jáne na Škole užívateľov XFEL a synchrotrónového žiarenia. XFEL je najvýkonnejší röntgenový laser na svete. Je v podzemnom tuneli dlhom takmer tri a pol kilometra, ktorý je neďaleko Hamburgu. Funguje od jesene minulého roka a využitie našiel zatiaľ len v dvoch koncových staniciach. Na oboch sa podieľajú vedci zo Slovenska.“

Milan Velecký, redaktor: „V Liptovskom Jáne sa stretli nielen tí, ktorí najväčší röntgenový laser už využívajú, ale aj mladí vedci a doktorandi, pre ktorých by mohlo byť prínosom, a to z rôznych odborov – fyzici, biológovia, lekári či chemici. Podľa Imricha Baráka z Ústavu molekulárnej biológie akadémie vied kvalita röntgenového lúča je miliardu krát lepšia ako doteraz používané metódy.“

Imrich Barák, Ústav molekulárnej biológie Slovenskej akadémie vied: „Tento lúč nám dovolí zistiť štruktúru najzaujímavejších proteínov v živých bunkách. Môže to viesť k novým liečivám, novým biotechnologickým postupom a podobne.“

Milan Velecký: „Zariadenie v Hamburgu funguje od septembra minulého roku. Na plný výkon s tromi lúčmi by malo ísť o rok. Na každom experimente sa podieľajú stovky vedcov z celého sveta. Jedným z nich je Jozef Uličný z Prírodovedeckej fakulty Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach.“

Jozef Uličný, Prírodovedecká fakulta Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach: „Cieľom je urobiť zobrazenie biologických štruktúr. Konkrétne mňa zaujíma najviac architektúra ako bunkového jadra u organizmov, ako je človek, ale aj iné vyššie organizmy.“

Milan Velecký: „Rektor košickej univerzity, ktorý Slovensko v projekte zastupuje, Pavol Sovák zdôrazňuje, že do Liptovského Jána štvrtinu účastníkov školy XFEL synchrotrónového žiarenia pozvali zo zahraničia.“

Pavol Sovák, rektor Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach: „Aby sme v tých neformálnych večeroch mohli vytvárať už siete pre budúce projekty, ktoré XFEL oznamuje. A vôbec prvý experiment, ktorý bol ako skúšobný, aj slovenskí vedci sa podieľali pri jeho dizajnovaní.“

Milan Velecký: „XFEL prirovnávajú k staršiemu a známejšiemu CERN-u v Ženeve. Na rozdiel od neho však nejde o kruhový urýchľovač, ale o zariadenie dlhé takmer tri a pol kilometra. Vybudovalo ho jedenásť krajín, vrátane Slovenska, a vďaka tomu ho môžu využívať aj slovenskí vedci.“

Publikované z monitoringu Slovakia Online s.r.o.

(MB)  

Kľúčové slová:
fyzikálne vedy, vysoké školy, Slovenská akadémia vied, veda, výskum

Odbory vedy a techniky:
Prírodné vedy , Technické vedy, Lekárske vedy

Tlač