Technológie na Fakulte elektrotechniky a informatiky STU

01. 05. 2018

Študenti Fakulty elektrotechniky a informatiky na Slovenskej technickej univerzite majú na výber množstvo odborov, ktoré majú vo svete zelenú. Pri štúdiu im zároveň pomáhajú aj technológie. Fakulta je veľmi úspešná vo vede a aj v aplikovanom výskume a prenose výsledkov do praxe.

Televízna stanica TA 3 - logo(29. 4. 2018; TV TA3; Svet technológií; 17.45; Ľubo Straka)

Ľubo Straka, moderátor: „Vybrať si štúdium vysokej školy je pre mnohých tvrdým orieškom. Kde sa potom po škole uchytiť? Aká pozícia bude atraktívna a čo by ma zároveň aj bavilo? Študenti Fakulty elektrotechniky a informatiky v tom majú jasno. Nielenže majú na výber množstvo odborov, ktoré majú vo svete zelenú, ale zároveň im pri štúdiu pomáhajú aj technológie. Chcel som sa na to pozrieť, a tak som sa na školu vybral s kamerou.

Ak by sme zisťovali to, kde ľudia študovali, nejeden významný človek z technologického sveta by mal pri svojej odpovedi Fakultu elektrotechniky a informatiky Slovenskej technickej univerzity v Bratislave. Nakoniec má už 75 rokov a za to obdobie ňou prešlo množstvo študentov, ktorí sa rýchlo uchytili aj v praxi."

Miloš Oravec, dekan FEI STU: „Na našej fakulte študuje okolo 2 500 až 2 600 študentov ročne, čiže sme veľká fakulta. Máme okolo 175 pedagógov, z čoho 32 sú profesori tejto fakulty. Fakulta je veľmi úspešná vo vede. Samozrejme naši študenti majú tiež možnosť vo vede pracovať. Naša fakulta je veľmi silná aj v aplikovanom výskume a prenose výsledkov do praxe."

Ľubo Straka: „Za všetkým je zrejme aj dômyselne namiešané portfólio učebných odborov.”

Miloš Oravec: „Je to aplikovaná informatika, je to Ústav robotiky a kybernetiky a potom sú to ešte multimediálne informačné a komunikačné technológie. Keď spomeniem elektrotechnické študijné programy, samozrejme mnohé z nich sú veľmi silno napojené aj na informatiku, tak je to elektronika a fotonika, je to elektrotechnika, je to energetika, jadrové fyzikálne inžinierstvo a automobilová mechatronika.”

Ľubo Straka: „Pre mnohé odbory sú k dispozícii aj špeciálne pracoviská, medzi nimi aj pre robotiku. Fakulta sa však môže pochváliť aj unikátnym pracoviskom s tzv. čistými priestormi.”

Miloš Oravec: „Sú tam špecializované zariadenia, ktoré umožňujú udržať počet nežiadúcich častíc na úplných minimách, a je to všetko pre špičkové výsledky v oblasti hlavne teda elektroniky.”

Ľubo Straka: „Študenti majú teda možnosť aj naparovať rôzne chemické vrstvy ako skutoční vedci, podobne ako môžu vedecky pôsobiť napríklad v Národnom centre robotiky či v Národnom centre kozmického inžinierstva. A práve reálny technologický svet javí záujem o skúsenosti žiakov a profesorov. Vďaka nemu sa tak fakulta dostala aj k bezpečnostnému projektu pre NATO."

Otokar Grošek, profesor FEI STU: „Ide o to, že nejaké skupiny potrebujú komunikovať nejakým bezpečným spôsobom, spravidla šifrovaným, a vytvárajú sa ad hoc skupinky, tie musia byť medzi sebou byť schopné bezpečne komunikovať, musí tam byť zabezpečené to voči prechodu z jednej skupinky do druhej, a rôzne takéto technické veci.”

Ľubo Straka: „Šifrovanie pritom oslovilo aj absolventa zahraničných škôl, ktorý v tejto činnosti na fakulte pokračuje. Úspešne sa pritom dostal s tímom k veľmi zaujímavým zisteniam.”

Tomáš Fabšič, odborný asistent FEI STU: „Zistilo sa, že je možné zlomiť šifru a pomocou merania zvuku z počítača, ten zvuk, ktorý sa využíva pri tom útoku, tak ten je produkovaný vnútornými súčiastkami v tom počítači. Rôzne počítače, rôzne notebooky vydávajú ten zvuk na rôznych frekvenciách.”

Ľubo Straka: „V praxi to znamená, že ani internetová komunikácia cez zabezpečený https protokol nie je voči takémuto prelomeniu šifier chránená. V jednoduchosti povedané, ju odborníci dokážu zlomiť aj s mikrofónom mobilného telefónu. Aj preto tím fakulty pracuje na vytváraní šifier, ktoré by boli odolné, a dokonca aj voči kvantovým počítačom.”

Otokar Grošek: „To je proste zariadenie, ktoré dokáže sledovať istý fyzikálny dej, a výsledkom toho fyzikálneho deja je nejaký ustálený stav, a ten je zároveň riešením. Jedna z tých úloh, ktorú asi ten kvantový počítač dokáže efektívnejšie riešiť, je prehľadávanie. Veľmi veľa problémov, ktoré sa dneska riešia, sú založené na tom, že potrebujete mať nejaký efektívny prehľadávací algoritmus, prehľadať veľkú množinu.”

Ľubo Straka: „Fakulta elektrotechniky a informatiky ukrýva naozaj mnoho technológií, ktoré pomáhajú študentom. Viacerí z nich si pritom spomínajú aj na to, ako to im pomohlo pri fungovaní v praxi.”

Michal Micenko, Megas & Loman: „My, keď sme študovali na vysokej škole, tak najnovšie technológie ako internet, mobilné telefóny, mobilné komunikácie boli ešte v plienkach, ale my sme sa už o nich učili. To nám umožnilo, aby sme si po ukončení vysokej školy založili vlastnú spoločnosť, a byť medzi prvými, ktorí sa venovali využitiu týchto nových technológií - internet, mobilné komunikácie na marketingové, na reklamné a na komunikačné účely. Teda štúdium na fakulte má rozhodne zmysel.”

Ľubo Straka: „Je rozhodne dobré, že máme u nás fakulty, ako je aj táto, ktoré sa mladým ľuďom naplno venujú a poskytujú im najnovšie technológie pre ich vzdelávanie a hlavne uplatnenie v praxi. Aj takýmto spôsobom môže naša krajina bojovať proti úniku mozgov.”

Publikované z monitoringu Slovakia Online s.r.o.

(MB)

Kľúčové slová:
počítačové a informatické vedy, informačné a komunikačné technológie , vysoké školy, vzdelávanie, technológie, výskum, elektrotechnika

Odbory vedy a techniky:
Technické vedy

Tlač