V Bratislave udelili ocenenia Vedec roka 2017

17. 05. 2018

Vedcom roka 2017 sa stal Michal Fečkan. Patrí k najvýznamnejším slovenským matematikom vo svojej generácii. Cenu získal za mimoriadnu publikačnú aktivitu v minulom roku, ako aj za výsledky dosiahnuté v predošlých rokoch. Vedu prepája s praktickými otázkami života.

RTVS Jednotka - logo(16. 5. 2018; RTVS Jednotka; Ranné správy; 07.30; Martina Beshirová, Miroslav Frindt)

Miroslav Frindt, moderátor: „V Bratislave rozdali ocenenia Vedec roka za minulý rok. Hlavné ocenenie získal matematik Michal Fečkan. Vedu prepája s praktickými otázkami života. V ekonómii napríklad s tým, ako sa správa automobilový trh, či vo fyzike, ako sa šíri oheň.“

Martina Beshirová, redaktorka: „Vedcom roka za rok 2017 sa stal Michal Fečkan. Patrí k najvýznamnejším slovenským matematikom vo svojej generácii. Cenu získal za mimoriadnu publikačnú aktivitu v minulom roku, ako aj za výsledky dosiahnuté v predošlých rokoch.“

Michal Fečkan, matematik, Vedec roka 2017: „Chcem, aby tá matematika bola ďalej, aby mala tradíciu, možno takú dobrú, ako napríklad v Maďarsku alebo v Poľsku. To tak cítim, také poslanie svoje.“

Martina Beshirová: „Ocenenie udelili aj v ďalších štyroch kategóriách Inovátor roka, Technológ roka, Osobnosť medzinárodnej spolupráce a Mladý vedecký pracovník. Najmladší ocenený je odborník na kvantové technológie.“

Daniel Reitzner, mladý vedecký pracovník: „Keď napríklad komunikujete s bankou, musíte komunikovať zašifrovane, aby vám nikto nevedel odpozorovať vašu komunikáciu. To sa deje na základe rôznych protokolov, ktoré sú však prelomiteľné a my sa snažíme za pomoci tých kvantových technológií spraviť také protokoly, aby tá komunikácia s bankou bola, dajme tomu, absolútne bezpečná.“

Martina Beshirová: „Podľa predsedu Slovenskej akadémie vied sa veda na Slovensku posúva pozitívnym smerom. Jednou z oblastí, ktorú potrebuje na zlepšovanie, je získanie dôvery verejnosti.“

Pavol Šajgalík, predseda Slovenskej akadémie vied: „Aby nevznikali tie také panázory, ktoré hovoria, že na čo nám je veda, keď v tej Amerike to robia lepšie. Potrebujeme trošku vyššiu podporu zo strany decíznej sféry, s tým súvisí povedzme vážny návrat ľudí, ktorí študujú v zahraničí, aby mali motív sa vrátiť domov.“

Martina Beshirová: „Predseda Slovenskej akadémie vied zdôraznil, že slovenská veda sa potrebuje presadiť aj na európskej scéne. Podľa neho treba vyhľadávať mladé talenty, ktoré by získali nadštandardnú podporu, k čomu prispieva aj ocenenie Vedec roka.“

Publikované z monitoringu Slovakia Online, s.r.o.

(MB)

Kľúčové slová:
popularizácia vedy a techniky, Slovenská akadémia vied, osobnosti vedy, inovácie, výskum

Odbory vedy a techniky:
Prírodné vedy , Technické vedy

Tlač