Vedcov z CERN-u zaujal študentský projekt

14. 05. 2018

Študenti z Gymnázia vo Vranove nad Topľou sa zapojili do súťaže s učiteľom fyziky s projektom, ktorý by chceli realizovať v CERN-e. Skončilo v dvanástke najlepších spomedzi viac ako stopäťdesiat zapojených projektov. Od CERN-u získali merač kozmického žiarenia.

RTVS Jednotka - logo(13. 5. 2018; RTVS Jednotka; Správy RTVS; 19:00; Viktória Doričová, Ľubomír Bajaník)

Ľubomír Bajaník, moderátor: „Gymnázium z Vranova nad Topľou dostalo prístroj z CERN-u, vedcov zaujalo svojím projektom. Študenti teraz začnú pomocou merača kozmického žiarenia skúmať, ako počasie vplýva na dopad kozmického žiarenia.“

Viktória Doričová, redaktorka: „Do súťaže sa zapojili študenti s učiteľom fyziky s projektom, ktorý by chceli realizovať v CERN-e.“

Janka Motešická, študentka Gymnázia vo Vranove nad Topľou: „Chceli sme študovať, čo sa vlastne stane s miónmi, keď vlastne prejdú cez ferrofluid, ešte to nebolo zatiaľ skúmané. Je možné, že sa tieto častice rozpadnú.“

Viktória Doričová: „Skončili v dvanástke najlepších spomedzi viac ako stopäťdesiat zapojených projektov. Od CERN-u získali merač kozmického žiarenia.“

Ján Motešický, učiteľ, Gymnázium vo Vranove nad Topľou: „Je to zatiaľ momentálne jediný prístroj, ktorý sa nachádza na Slovensku, a možno dá sa povedať aj v okolitých vlastne krajinách.“

Filip Jozefov, študent Gymnázia vo Vranove nad Topľou: „Môžu vlastne priblížiť bližšie k tej časticovej fyzike, že to môžu vlastne robiť v takom, môžem povedať, malom meste, ako je Vranov nad Topľou, a nemusia si hľadať akože iné štáty, a dokonca si to môžu vyskúšať u nás.“

Viktória Doričová: „S meračom kozmického žiarenia chcú skúmať, či zmena počasia vplýva na jeho dopad.“

Peter Guman, študent Gymnázia vo Vranove nad Topľou: „Tento prístroj máme spolu s meteostanicou namontovať na strechu, kde už potom napojíme jednotlivé prístroje na počítač, skadiaľ získame dáta, s ktorými môžeme potom pracovať.“

Jakub Gera, študent Gymnázia vo Vranove nad Topľou: „A ďalej to môžeme potom napojiť do veľkého počítača a tam môžeme spracovať tie dáta a môžeme to aj porovnať s počasím. Napríklad, keď je jasno, či to nejako vplýva na ten počet častíc, alebo či idú nejak rýchlejšie, či sa nimi niečo deje, alebo keď je zamračené, alebo keď je búrka, alebo keď sneží.“

Viktória Doričová: „Spolupracovať pri výskume budú aj s Univerzitou Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach. S výskumom začnú v najbližších týždňoch na krúžku. Neskôr prístroj budú používať aj pri vyučovaní ako súčasť prírodovedných laboratórií.“

Publikované z monitoringu Slovakia Online s.r.o.

(MB)

Kľúčové slová:
projekty, fyzikálne vedy, vzdelávanie

Odbory vedy a techniky:
Prírodné vedy

Tlač