Chudoba najviac ohrozuje deti

04. 06. 2018

Z výskumu sociológov Slovenskej akadémie vied, ktorý zverejnili symbolicky prvého júna, vyplýva, že najviac ohrozené sú viacdetné rodiny a rodiny len s jedným rodičom. Tridsať percent domácností s jedným rodičom si nemôže dovoliť každý druhý deň mäsité jedlo.

RTVS Jednotka - logo(1. 6. 2018; RTVS Jednotka; Správy RTVS; 19:00; Elena Senková, Ľubomír Bajaník)

Ľubomír Bajaník, moderátor: „Práve deti sú skupinou, ktorú chudoba ohrozuje najviac, vyplýva to z výskumu sociológov Slovenskej akadémie vied, zverejnili ho symbolicky prvého júna. Najviac ohrozené sú viacdetné rodiny a rodiny len s jedným rodičom. Tridsať percent domácností s jedným rodičom si nemôže dovoliť každý druhý deň mäsité jedlo."

Elena Senková, redaktorka: „Rodine s piatimi deťmi hrozí exekúcia šesťkrát častejšie ako v celej populácii, viac ako päťdesiatdva percent domácností s jedným rodičom nedokáže čeliť nečakaným výdavkom. Sociológovia Slovenskej akadémie vied pri svojom výskume pracovali s údajmi Štatistického úradu."

Zuzana Kusá, sociologička, Sociologický ústav SAV: „Deti sú na Slovensku, ale aj v Európe najohrozenejšou vekovou skupinou, pokiaľ ide o riziko chudoby a tiež materiálneho nedostatku. A táto situácia by mala byť veľkým mementom aj pre verejné politiky, pretože istým spôsobom chudoba detí ohrozuje aj budúcnosť tejto krajiny. Ak sa časť detí nemá šancu dobre rozvíjať, získavať vyššie vzdelanie, tak to poznačí aj budúce možnosti krajiny.”

Elena Senková: „Podľa sociológov súvisí vyššie riziko chudoby detí s politikou slabej sociálnej ochrany. Sociálne dávky sú nízke, lebo štát chce motivovať dospelých, aby si hľadali prácu. Rezort práce uznáva, že v rizikových skupinách ostávajú matky samoživiteľky, ale aj rodiny s viacerými deťmi, ak sú obaja rodičia nezamestnaní.”

Michal Stuška, hovorca Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR: „Preto stále musíme trvať na našej argumentácii, že dôležitá je tá filozofia aktivácie, tá filozofia nejakého prispenia tej mobilizácie toho človeka. Pretože tá politika zamestnanosti je s tým naozaj priamo previazaná a my sme radi, že máme rekordnú zamestnanosť a rekordne nízku nezamestnanosť, vďaka čomu sa za posledné štyri roky podarilo znížiť počet ľudí v hmotnej núdzi na menej ako polovicu.”

Elena Senková: „Od roku 2014 je možné krátiť rodičovský príspevok aj dávku v hmotnej núdzi, podľa sociológov tak štát trestá deti v núdzi za pochybenia rodičov. Ministerstvo s tým nesúhlasí, oponuje, že rodičovský príspevok sa kráti, ak dieťa neplní povinnú školskú dochádzku a zákonnou povinnosťou rodiča je ju zabezpečiť.”

Publikované z monitoringu Slovakia Online s.r.o.

(MB)

Kľúčové slová:
sociálne vedy , Slovenská akadémia vied, výskum

Odbory vedy a techniky:
Spoločenské vedy

Tlač