Miroslava Neira Cuellar Hospodárová, moderátorka: „Eurokomisárka Věra Jourová chce vedieť aké opatrenia prijalo Slovensko na zlepšenie inklúzie prevažne rómskych sociálne znevýhodnených žiakov do slovenských škôl. Mimovládne organizácie, ktoré sa snažia reálne pomôcť deťom z chudobných pomerov dosiahnuť lepšie vzdelanie, upozorňujú na to, že štát v tomto smere robí stále veľmi málo. Hoci tu už roky fungujú príklady dobrej praxe, štát ich podľa nich ignoruje.“

Zoltán Rácz, redaktor: „Štát podľa Juraja Čokynu z programu Teach for Slovakia nemusí v úvodzovkách objavovať Ameriku. Iba prevziať fungujúce projekty mimovládných organizácií pod svoje krídla.“

Juraj Čokyna, program Teach for Slovakia: „My potrebujeme teraz niekoho, kto by bol schopný povedať, že dobre, tak toto poďme prebrať. Aspoň nejakú filozofiu, poďme poskytnúť podporu tým ľudom, ktorí to budú robiť. Môže to byť štát, môže to byť štát, ktorý toto prenecháva tým mimovládkam, ale dáva na to slovo, že bude za nimi stáť.“

Zoltán Rácz: „Kompetentní by sa podľa  Slávky Mačákovej z ETP Slovensko mali inšpirovať napríklad práve programom Teach for Slovakia, projektom svojpomocného bývania, ktorý teraz spúšťajú na Luníku IX, či takzvanými centrami včasnej intervencie, teda čo najskorším zapojením detí z chudobných osád do predškolského vzdelávania.“

Slávka Mačáková, ETP Slovensko: „Najpodstatnejší v tejto téme je dlhodobý a komplexný prístup.“

Zoltán Rácz: „Pod komplexným prístupom myslí, aby sa v konkrétnej chudobnej lokalite riešilo naraz aj vzdelávanie detí, pracovné príležitosti, aj zdravie či bývanie. Štátny tajomník Ministerstva školstva Peter Krajňák  z Mostu-Híd tvrdí, že intenzívne sleduje aktivity mimovládnych organizácii a bude sa snažiť ich zaviesť do praxe. Podobne nastavenie má podľa jeho aj splnomocnenec vlády pre rómske komunity, či hlavná školská inšpektorka.“

Peter Krajňák, štátny tajomník ministerstva školstva Most-Híd): „Kľúčom je naozaj participatívny prístup štátu a tretieho sektora.“

Zoltán Rácz: „Napriek slovám štátneho tajomníka Vlado Rafael z EduRoma upozorňuje, že aktuálne schválený národný program  z výchovy a vzdelávania  pokračuje v trende ignorovania príkladov dobrej praxe a kvalitného vzdelávania chudobných detí.“

Vlado Rafael, eduRoma: „Až na nejaké svetlé výnimky, tak ako ostatné rezorty, aj rezort školstva je viac-menej politická záležitosť, preto sa nám to nedarí, pretože toto nie je priorita.“

Publikované z monitoringu Slovakia Online s.r.o.

(MB)