Najinteligentnejšie deti Slovenska

01. 06. 2018

V Smoleniciach sa stretli najinteligentnejšie deti z celého Slovenska. Súťaž IQ olympiáda je určená pre nadaných žiakov s nadpriemerným inteligenčným kvocientom. Do súťaže sa zapojilo viac ako štrnásťtisíc detí. U detí nepreverovali vedomosti získané štúdiom, ale priestorovú predstavivosť, jazykové súvislosti, matematické či logické schopnosti, kreativitu a ďalšie.

RTVS Jednotka - logo(28. 5. 2018; RTVS Jednotka; Správy RTVS; 19:00; Silvia Majerová, Viliam Stankay)

Viliam Stankay, moderátor: „V Smoleniciach sa stretli najinteligentnejšie deti z celého Slovenska. Súťaž IQ olympiáda je určená pre nadaných žiakov s nadpriemerným inteligenčným kvocientom, do súťaže sa zapojilo viac ako štrnásťtisíc detí, v celoštátnom finále zabojovalo šesťdesiat najlepších.“

Silvia Majerová, redaktorka: „Aký deň bude pozajtra, ak včera boli štyri dni pred dňom, ktorý nasleduje po sobotňajšom zajtrajšku (A - streda, B – nedeľa, C – utorok, D – štvrtok – E piatok). Na to, aby žiaci našli správnu odpoveď na túto otázku, mali v písomnom logickom teste časový limit dvadsať sekúnd. Správna odpoveď je nedeľa.“

Daniela Matesová, koordinátorka IQ olympiády pre SR: „Nepreverujeme vedomosti získané štúdiom. Skúmame priestorovú predstavivosť, rôzne jazykové súvislosti, matematické, logické schopnosti. Skúmame schopnosť kreativity, ale aj interpersonálnu inteligenciu, aby deti vedeli medzi sebou spolupracovať.“

Silvia Majerová: „Na prvom mieste skončil deviatak Adam Čabrák.“

Adam Čabrák, výherca IQ olympiády, ZŠ na Krosnianskej ulici, Košice: „Mne robila určite najväčší problém praktická inteligencia, kde sme mali nejaký pôdorys a mali sme vystrihnúť také tri, z ktorých sa dá postaviť teleso. A keďže nemám dobrú úplne priestorovú predstavivosť, tak toto bolo asi najťažšie.“

Silvia Majerová: „Na siedmom mieste skončil najmladší súťažiaci - piatak Matej Bachniček, ktorý navštevuje základnú školu pre nadané deti v Bratislave. Najviac ho baví matematika, informatika a telesná výchova, o svojom budúcom povolaní sa zatiaľ nerozhodol.“

Matej Bachniček, Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium Bratislava: „Práveže ich mám asi šesť - spisovateľ, nejaký profesionálny matematik, na ďalšie si nespomeniem.“

Silvia Majerová: „Súťaž organizuje nezisková organizácia Mensa Slovensko, ktorá združuje nadpriemerne inteligentných ľudí, v súčasnosti má asi šesťsto členov. Absolvovať testovanie inteligencie a stať sa členom Mensy môžu aj výhercovia olympiády, ale až po dovŕšení štrnástich rokov. Deti s nadpriemerným IQ vyžadujú pre rozvoj individuálny prístup učiteľov.“

Ľubica Hažírová, učiteľka matematiky a fyziky, ZŠ na Krosnianskej ulici, Košice: „Je na tom učiteľovi, aby zistil, o aký typ dieťaťa ide a tak k nemu aj pristupoval. Je veľmi ťažké niekedy pochopiť túto detskú dušu.“

Silvia Majerová: „Šikovní mladí ľudia často odchádzajú študovať do zahraničia, proti odlivu mozgov bojuje aj Slovenská akadémia vied. Práca vedca môže byť atraktívna aj na domácej pôde.“

Ľubica Lacinová, vedúca oddelenia Centra biovied SAV: „To uplatnenie tých ľudí, ktorí sa u nás vyškolia, nie je len v tom, že by naďalej robili základný výskum, ale môžu sa uplatniť aj na špičkových pozíciách v praxi.“

Silvia Majerová: „Jedným z cieľov a úloh Mensy je práve podpora a rozvoj inteligencie detí v budúci prospech spoločnosti.“

Publikované z monitoringu Slovakia Online s.r.o.

(MB)

Kľúčové slová:
psychologické vedy , súťaže, vzdelávanie

Odbory vedy a techniky:
Spoločenské vedy

Tlač