Počet absolventov technických stredných a vysokých škôl neustále klesá

26. 06. 2018

Strojársky a hutnícky priemysel potrebuje do troch rokov okolo 14-tisíc absolventov technických škôl, z ktorých tvoria 15 percent absolventi vysokých škôl. Napriek možnosti dobrého zamestnania záujem o štúdium týchto odborov nestúpa.

Rozhlasová stanica Slovensko - logo(25. 6. 2018; Rádio Slovensko; Rádiožurnál Slovenského rozhlasu; 12.00; Peter Mútňan, Marta Jančkárová)

Marta Jančkárová, moderátorka: „Strojársky či hutnícky priemysel sú silnou stránkou slovenskej ekonomiky. V súčasnosti však čelia veľkým rizikám. Počet absolventov technických stredných a vysokých škôl neustále klesá. Reálne tak hrozí, že na prácu v priemysle nebude dostatok kvalifikovaných ľudí."

Peter Mútňan, redaktor: „Strojársky a hutnícky priemysel potrebuje do troch rokov okolo 14-tisíc absolventov technických škôl, z ktorých tvoria 15 percent absolventi vysokých škôl. Ich počet však dlhodobo klesá. Napríklad na Slovenskej technickej univerzite v Bratislave je ich za posledných sedem rokov o vyše 35 percent menej. Hovorí dekan Strojárskej fakulty Ľubomír Šooš."

Ľubomír Šooš, dekan Strojníckej fakulty STU v Bratislave: „My už máme aj dnes odozvy dokonca z automobilového priemyslu, že práca napríklad v Portugalsku je už dnes lacnejšia. Aj automobily alebo aj všeobecne strojársky priemysel bude dovážať či už pracovnú silu, ale aj vysoko kvalifikovanú pracovnú silu zvonku."

Peter Mútňan: „Podľa posledných prieskumov uplatnenia študentov vysokých škôl sa najviac dokážu uplatniť absolventi ekonomických a technických univerzít. Napriek možnosti dobrého zamestnania záujem o štúdium týchto odborov nestúpa. Riaditeľ Výskumného ústavu zváračského Ľuboš Lopatka."

Ľuboš Lopatka, riaditeľ Výskumného ústavu zváračského: „Považujem za pomerne veľký problém, že vysoké školy sú platené za študenta, inými slovami sú platené za kvantitu, nie za kvalitu svojej práce a to čo potrebujeme, je menej vysokých škôl, kvalitných, aby študenti nemuseli odchádzať v snahe odlíšiť sa, do zahraničia."

Peter Mútňan: „Nedostatok absolventov a kvalifikovaných ľudí cítia aj v Železiarňach Podbrezová. Vedenie podniku sa preto rozhodlo ponúknuť svojím absolventom a zamestnancom štipendium na Fakulte materiálov, metalurgie a recyklácie Technickej univerzity v Košiciach. Riaditeľ železiarní Vladimír Soták."

Vladimír Soták, riaditeľ Železiarní Podbrezová: „Chceli by sme získať aj niektorých študentov, ktorí u nás končia. Podľa zmluvy nemusia nastúpiť do fabriky. Tohto roku nám končilo 74 absolventov, 25 ich nechce nastúpiť do fabriky, chcú ísť pracovať niekde inde. My im v tom nevieme zabrániť, 17-ti chcú študovať na vysokých školách a zvyšok – 32 nastúpi, hej, ale 32 ľudí kvalifikovaných nezískame na úrade práce ani za päť rokov.“

Peter Mútňan: „Lepšiu kvalifikáciu absolventov v priemysle má priniesť systém duálneho vzdelávania. Podľa Štátneho inštitútu odborného vzdelávania plánujú doň zapojiť do dvoch rokov až 12-tisíc žiakov."

Publikované z monitoringu Slovakia Online s.r.o.

(MB)

Kľúčové slová:
strojárstvo , vysoké školy, vzdelávanie

Odbory vedy a techniky:
Technické vedy

Tlač