Slovensko a svet: Kosenie trávy kosačkami ničí hmyz

12. 06. 2018

logo Televíznej stanice JOJ

Úbytok hmyzu už pociťuje už pociťuje celá Európa. Zelená pokosená lúka môže byť potešením, pre hmyz však to môže znamenať hotovú katastrofu. Menej hmyzu znamená aj menej potravy pre vtáctvo.

(10. 06. 2018; TV JOJ; Noviny TV JOJ; 19:30; Anton Adamčík/Ľuboš Sarnovský)

Ľuboš Sarnovský, moderátor: „Mulčovacie kosačky nám doma síce pripravujú nádherné trávniky, ale spolu s trávou rozsekajú aj hmyz. Ten síce takmer nikto nemá rád, ale jeho úbytok už pociťuje celá Európa. Zelená hmota z pokosenej trávy navyše udusí na lúkach aj drobné kvietky.“

Anton Adamčík, redaktor: „Kým pre nás takáto krásne zelená pokosená lúka môže byť potešením, pre hmyz to môže znamenať hotovú katastrofu.“

Mgr. Marek Semelbauer, PhD., Ústav zoológie SAV: „Pravda je, že ten golfový trávnik pôsobí upratane, ale pravda je zase tá druhá, že tam vlastne nedokáže prežívať takmer nič.“

Anton Adamčík: „Výsledkom je prudký pokles stavov denných motýľov, kobyliek, koníkov, chrobákov, včiel, čmeliakov, menej hmyzu znamená aj menej potravy pre vtáctvo.“

Mgr. Marek Semelbauer, PhD.: „Predovšetkým o druhy vtákov, ktoré sú viazané na veľké druhy hmyzu, ako napríklad u nás krakľa, dudky, povedzme niektoré druhy sokolov.“

Anton Adamčík: „V nedávnej minulosti hmyz likvidovala najmä chémia. Dnes už je to aj nevhodná mechanika a technika kosenia.“

Mgr. Marek Semelbauer, PhD.: „V minulosti sa kosilo ručne, to znamená kosami, to znamená, že trvalo to veľmi pomaly.“

Anton Adamčík: „Kým sa pokosil celý lán, hmyz sa mohol presunúť na vedľajšie nepokosené lúky a odtiaľ zas naspäť, keďže medzitým už stihli znova zakvitnúť.“

Mgr. Marek Semelbauer, PhD.: „Dnes takúto možnosť ten hmyz nemá, musí sa uchyľovať do všelijakých takých exotických akoby pásov pri diaľniciach.“

Anton Adamčík: „Obrovské lúky dnes dokážu pokosiť za jeden jediný deň a navyše často aj nevhodnou technikou.“

Mgr. Marek Semelbauer, PhD.: „Bubnové kosačky a strunové vyžínače, ktoré fungujú skôr ako mulčovače.“

Anton Adamčík: „Tie zelenú hmotu aj s hmyzom pomelú nadrobno a navyše ju nechajú aj priamo na lúke. Kvietky sa udusia a prežijú len niektoré druhy tráv.“

Mgr. Marek Semelbauer, PhD.: „Takto obhospodarované lúky sú malé zakvitnuté, opäť sú menej vhodné pre ten hmyz.“

Anton Adamčík: „A tu je príklad toho, že keď sa pokosená hmota odváža preč, na lúke vyrastú okrem trávy aj iné rastliny, napríklad kvetiny. Toto je mestský park v Bratislave kosený niekoľkokrát do roka podľa harmonogramu. Zákon určuje iba to, že trávnik má byť pokosený, inak hrozí pokuta v stovkách až 10 tisícoch eur. O výške porastu však zákon nehovorí.“

Zuzana Onufer, hovorkyňa Magistrátu hl. mesta Bratislavy: „Hlavné mesto má svoj harmonogram kosenia a v novom VZN o zeleni bude presne určená výška trávnika.“

Anton Adamčík: „Ide však len o návrh. Iná situácia je v prípade lúk a pasienkov.“

Mgr. Marek Semelbauer, PhD.: „Je rozdiel medzi tým, keď sa kosia lúky, lebo tam je stanovený termín obyčajne v závislosti od toho, v akej nadmorskej výške sa nachádza.“

Anton Adamčík: „Štyri termíny kosby a dva týždne na odvoz hmoty, mnohí hospodári najmä mimo Slovenska vraj prevažne mulčujú a hmotu nechávajú na lúke.“

Mgr. Marek Semelbauer, PhD.: „Z nejakých dotačných alebo takých ekonomických dôvodov.“

Anton Adamčík: „Pretože účelom kosenia nie je krmivo pre dobytok, ale získanie dotácie. Toto vyrieši zmena zákona, ale aj mimo neho je možné kosiť šetrnejšie voči hmyzu, kosou alebo lištovou kosačkou, odvážanie hmoty preč a kosiť takzvane mozaikovo.“

Mgr. Marek Semelbauer, PhD.: „To znamená, že nepokosíme celú plochu naraz, ale pokosíme ju postupne.“

Anton Adamčík: „Ideálna záhrada je pestrá a členitá, aj trávnik aj lúčka s kvetmi, aj stromy. Anton Adamčík, televízia JOJ.“

Publikované z monitoringu Slovakia Online s.r.o.

(MI)

Kľúčové slová:
poľnohospodárske vedy, lesníctvo a rybárstvo

Odbory vedy a techniky:
Pôdohospodárske vedy

Tlač