Vedcom pomôžu nové laboratóriá v Nitre

14. 06. 2018

V nových špičkových laboratóriách, ktoré vznikli na Univerzite Konštantína Filozofa v Nitre, budú môcť vedci skúmať šľachtenie odolnejších rastlín, nové plemená hospodárskych zvierat alebo aj DNA a faktory, ktoré spúšťajú osteoporózu.   Mikropočítačový tomograf na tento výskum je jediný na Slovensku.

RTVS Dvojka - logo(13. 6. 2018; RTVS Dvojka; Správy RTVS z regiónov; 17:32; Jana Obrancová, Daniela Matejovičová)

Daniela Matejovičová, moderátorka: „Šľachtenie odolnejších rastlín či nových plemien hospodárskych zvierat bude to možné vďaka novým špičkovým laboratóriám, ktoré vznikli na Univerzite Konštantína Filozofa v Nitre. Vedci skúmajú aj DNA a faktory, ktoré spúšťajú osteoporózu.“

Jana Obrancová, redaktorka: „Alkohol, ťažké kovy či vek – aj to vplýva na vznik osteoporózy. Jednotlivé faktory skúmajú aj v nových laboratóriách v Nitre, zatiaľ len na myšiach, ktoré sú akýmsi predstupňom ľudských buniek. Mikropočítačový tomograf na tento výskum je jediný na Slovensku.“

Patrik Šranko, laboratóriá molekulárnej biológie UKF: „My zistíme vlastne, že či ten daný faktor, ktorý vlastne pôsobí napríklad na tie myši alebo na tie kosti a zistíme vlastne ten vplyv, že do akej miery bola zmenená tá mikroštruktúra kostného tkaniva, že či tam bol veľmi výrazný zásah, nejaké veľmi výrazné zhoršenie alebo tá daná látka nemala až taký negatívny vplyv, ako by sme napríklad očakávali.“

Ľubomír Zelenický, rektor UKF: „Spolupracujeme aj s archeológmi a keď nájdu nejaké vykopávky kosti, tak vlastne v týchto laboratóriách už sa robí ten výskum a skúma sa jednak či napríklad tí predkovia, ktorých tam objavia, trpeli tou osteoporózou a veľa zaujímavých tých historických takých dát sa dá z toho zistiť.“

Jana Obrancová: „Moderné laboratória vznikali asi štyri roky a stáli jeden a pol milióna eur. Výskum sa zameriava aj na zloženie DNA, jeho zmeny a vplyv na rastliny a živočíchy. Výskumy vedú tiež k šľachteniu nových druhov, napríklad aj rastlín odolných voči suchu či ťažkým kovom.“

Beáta Piršelová, vedúca laboratória biológie rastlín UKF: „Keď nájdeme rastliny, ktoré sú odolné voči týmto nepriaznivým faktom životného prostredia, vieme ich využiť napríklad na dekontamináciu. Ukazuje sa napríklad tá kukurica, pomocou tých koreňov dokáže tie kontaminanty nejakým spôsobom fixovať, aby tie toxické kovy napríklad neodchádzali do iných častí toho životného prostredia.“

Jana Obrancová: „Nové výskumné pracovisko je súčasťou špičkového vedeckovýskumného projektu AgroBioTech, ktoré v Nitre otvorili pred asi tromi rokmi.“

 

Publikované z monitoringu Slovakia Online s.r.o.

(MB)

Kľúčové slová:
biologické vedy, vysoké školy, veda, výskum

Odbory vedy a techniky:
Prírodné vedy

Tlač