Výskum kliešťov prináša nové zistenia

12. 06. 2018

logo Televíznej stanice STV 1Na Slovensku identifikovali už aj tropického kliešťa, ktorý sa bežne vyskytuje na juhu Európy. Vedci tiež zistili, že kliešte menia svojich hostiteľov, a tým prenášajú aj iné typy ochorení.

(10. 06. 2018; RTVS Jednotka; Správy RTVS; 19:00; Iveta Gombošová/Viliam Stankay)

Viliam Stankay, moderátor: „Výskum kliešťov prináša nové zistenia. Na Slovensku identifikovali už aj tropického kliešťa, ktorý sa bežne vyskytuje na juhu Európy. Vedci tiež zistili, že kliešte menia svojich hostiteľov, a tým prenášajú aj iné typy ochorení.“

Iveta Gombošová, redaktorka: „Tropický kliešť sa náhodne objavil v jednom bratislavskom byte. Rodina na to upozornila, až keď bol byt zamorený približne päťdesiatimi kliešťami.“

Markéta Derdáková, vedúca sekcie medicínskej zoológie, Ústav zoológie SAV: „Do bytu, predpokladáme, že sa dostali prostredníctvom psov, teda určite. A akým spôsobom sa nakazili tie psy, ešte nám nie je jasné, keďže rodina neudávala cestu na juh Európy, ale v lokalite, kde žije, žije veľa aj zahraničných cudzincov, teda trebárs z Francúzska, Španielska, ktorí majú psy.“

Iveta Gombošová: „Kliešťov v byte zlikvidovali. Ak by sa dostali do prírody, neprežili by. Pre naše podnebné pásmo sú typické iné druhy kliešťov. Vedci teraz zistili, že čoraz častejšie cicajú na vtákoch. V minulosti bol pritom typickým hostiteľom hlodavec.“

Radovan Václav, Ústav zoológie SAV: „Dochádza pri zmene toho biotopu k zmenám aj v štruktúre hostiteľov a čoraz častejšie tie kliešte sa dostávajú do styku s novými alebo početnejšími hostiteľmi, ktorými sú aj vtáky. A tie vtáky sú teda dôležitejšie v súčasnosti pre prenos borélií, tých baktérií.“

Iveta Gombošová: „Kliešť prenáša ochorenie na človeka tak, že sa prisaje napríklad na vtáka, a následne, ak sa infikuje baktériami boréliami, ich môže preniesť na ľudí.“

Markéta Derdáková: „Druh Borrelia garinii, ktorý je viazaný na vtáky, drozdy, červienky, ktoré sa teda bežne vyskytujú v mestách, v mestských parkoch, lesoparkoch, a práve tento druh u ľudí vyvoláva neuroboreliózu.“

Iveta Gombošová: „Výskum kliešťov a zmien počas ich vývojových štádií pomôže vedcom navrhnúť kroky, ktoré by zredukovali kontakt nových typov hostiteľov s kliešťami a tým zabránili aj prenosu ochorení na ľudí.“

Publikované z monitoringu Slovakia Online s.r.o.

(MI)

Kľúčové slová:
biologické vedy, zdravotné vedy, poľnohospodárske vedy, lesníctvo a rybárstvo

Odbory vedy a techniky:
Prírodné vedy

Tlač