139. výročie narodenia Milana Rastislava Štefánika

23. 07. 2018

Od narodenia generála Milana Rastislava Štefánika uplynulo stotridsaťosem rokov. Vedec, vojak a diplomat, ktorý stál pri zrode zahraničného odboja počas prvej svetovej vojny a neskôr aj spoločného štátu Čechov a Slovákov sa narodil v roku 1880 na Košariskách v okrese Myjava. Hoci prežil takmer celý život v zahraničí, rodáci na výročie jeho narodenia nezabúdajú.

logo Rozhlasovej stanice Slovensko(21. 07. 2018; Rádio Slovensko; Rádiožurnál Slovenského rozhlasu; 18:00; Vlasta Cigánková/Kristína Jurčišinová)

Kristína Jurčišinová, moderátorka: „Dnes uplynulo stotridsaťosem rokov od narodenia generála Milana Rastislava Štefánika. Vedec, vojak a diplomat, ktorý stál pri zrode zahraničného odboja počas prvej svetovej vojny a neskôr aj spoločného štátu Čechov a Slovákov sa narodil v roku 1880 na Košariskách v okrese Myjava. Hoci prežil takmer celý život v zahraničí, rodáci na výročie jeho narodenia nezabúdajú.“

Vlasta Cigánková, redaktorka: „Každoročná spomienková slávnosť sa aj dnes začala vojenskými poctami pri Štefánikovom rodnom dome v Košariskách, kde je v súčasnosti jeho múzeum. To pripravilo pre návštevníkov novinku – scénické vstupy s dobovou atmosférou. Riaditeľka Alena Petráková.“

Alena Petráková, riaditeľka múzea: „Stretneme sa tu s ľuďmi, ktorí ovplyvnili Štefánikov život, jeho myšlienky. Je tu jeho matka Albertína, je tu novinárka Luis Weiss, ale aj známa osobnosť spoločnej našej histórie Tomáš Garrigue Masaryk.“

Vlasta Cigánková: „Starostka Košarísk Anna Abramovičová pripomenula, že blížiace sa okrúhle výročie Štefánikovho narodenia a úmrtia by obec chcela využiť na zvýšenie záujmu o svojho rodáka.“

Anna Abramovičová, starostka Košarísk: „Radi by sme vybudovali centrum poznávacej turistiky, ktorá je práve zameraná na osobnosť Štefánika. To je predovšetkým rodný dom a kostol. Je to mohyla na bradle a je to aj historická cesta, po ktorej smútiaci vyprevádzali mŕtveho Štefánika.“

Vlasta Cigánková: „K tomu, aby ľudia na generála Milana Rastislava Štefánika nezabúdali, chce prispieť aj rezort obrany. Minister Peter Gajdoš.“

Peter Gajdoš, minister obrany (SNS): „Okrem toho, že Ozbrojené sily Slovenskej republiky sa spolupodieľajú na organizovaní týchto podujatí, v roku 2019 spoločne s Francúzmi, Talianmi a Čechmi chystáme prelet nad Bradlom v rámci stého výročia.“

Vlasta Cigánková: „Dnešnú spomienku si nenechali ujsť predovšetkým pravidelní návštevníci.“

Návštevníčka: „Je to veľká osobnosť slovenských dejín. Chceme sa dozvedieť viac, popozerať.“

Návštevníčka: „To je tradícia, treba prísť. Za náš národ bojoval, tak si ho musíme uctiť.“

Vlasta Cigánková: „Podujatie ukončí vo večerných hodinách koncert a dobová zábava, ktoré pripomenú atmosféru z čias prvej republiky.“

 

Publikované z monitoringu Slovakia Online s.r.o.

(MI)

Kľúčové slová:
historické vedy a archeológia

Odbory vedy a techniky:
Iné

Tlač