Ako starší ľudia prežívajú svoj vek

04. 07. 2018

Z prieskumu ČSOB vyplynulo, že len 30 percent slovenských firiem zamestnáva aj seniorov. Dôvodom je ich zlý zdravotný stav, nižšia zdravotná zdatnosť, ale aj nedostatočná počítačová gramotnosť. Výskumu rodiny a tiež starobe sa venovala profesorka Marta Botíková z Katedry etnológie a muzeológie UK v Bratislave.

RTVS Jednotka - logo(29. 6. 2018; RTVS Jednotka; Ranné správy; 07.30; R, Miroslav Frindt)

Miroslav Frindt, moderátor: „Na úradoch práce je približne 54-tisíc uchádzačov o zamestnanie starších ako 50 rokov. Je to približne tretina z celkového počtu nezamestnaných. Ľudia nad 50 sú dokonca podľa zákona považovaní za znevýhodnenú skupinu. Ako starší ľudia prežívajú svoj vek, nám povie redaktorka Silvia Majerová."

Silvia Majerová, redaktorka: „Z nedávneho prieskumu Československej obchodnej banky vyplynulo, že len 30 percent slovenských firiem zamestnáva aj seniorov. Tých dôvodov prečo, je hneď niekoľko. Zlý zdravotný stav, nižšia zdravotná zdatnosť, ale aj nedostatočná počítačová gramotnosť. Výskumu rodiny a taktiež aj starobe sa venovala pani profesorka Marta Botíková z Katedry etnológie a muzeológie Univerzity Komenského v Bratislave. Dobré ráno. Diskriminujeme teda starších ľudí aj u nás, na Slovensku? Ak áno, akou formou."

Marta Botíková, profesorka, Katedra etnológie a muzeológie Univerzity Komenského: „Celkom na úvod ďakujem za otázku. Rada by som podotkla, že neexistuje jedna skupina starých ľudí, znamená homogénna nejaká entita, ktorá rovnako vníma všetku našu súčasnú realitu. Sú najrôznejšie faktory, ktoré diferencujú, ako seniori prežívajú svoj život od osobnostného založenia až po možnosti či už ekonomické, alebo teda podľa miesta, kde prežívajú svoj starší vek. Od rodinných zväzkov a záväzkov, tiež môže závisieť tá situácia, v akej seniori žijú svoje staršie dni."

Silvia Majerová: „Spomínalo sa, že tá diskriminácia starších ľudí môže nastať na pracovisku, v oblasti zdravotnej starostlivosti, či teda priamo v médiách. Je to tak aj u nás?"

Marta Botíková: „To možno viete odpoveď o médiách, možno lepšie vie, zaiste obrazy staroby a starnutia môžu byť ambivalentné, niektoré sú pozitívne, niektoré sú negatívne. Tiež tá úvodná vaša poznámka o pracoviskách a teda o tom, ako sú starí ľudia vnímaní ako pracovníci, je veľmi zaujímavá. Nedávno naša Fakulta manažmentu uzavrela jeden výskum, kde sa ukázalo, že seniori sami sú podnikateľmi. Teda nie je to celkom tak, že už sú seniori len na nič súci, sedieť doma a čakať na dni posledné. Pravda, mnohí majú svoje dni naplnené aktivitami najrôznejšieho typu, od rodinných, cez športové, vzdelávacie, rôzne rozvíjajúce aktivity. Až teda po tých, ktorí z rôznych dôvodov majú tie dni prázdne."

Silvia Majerová: „Máme problém rozprávať o starobe?"

Marta Botíková: „Podľa toho, kto. Niekto sám je reklamou na starobu a starnutie a opäť sú ľudia, ktorí neradi hovoria o svojom veku, považujú to za čosi diskriminujúce už sami pre seba, a nie to ešte o týchto veciach počúvať zvonka."

Publikované z monitoringu Slovakia Online s.r.o.

(MB)

Kľúčové slová:
zdravotné vedy, sociálne vedy , vysoké školy, výskum

Odbory vedy a techniky:
Spoločenské vedy

Tlač