Budúcnosť Slovenskej akadémie vied

16. 07. 2018

Chod ústavov Slovenskej akadémie vied komplikuje ich nedoriešený právny stav, fungujú v obmedzenom finančnom režime.

logo Televíznej stanice STV 1(13. 07. 2018; RTVS Jednotka; Správy RTVS; 19:00; Silvia Majerová/Ľubomír Bajaník)

Ľubomír Bajaník, moderátor: „Chod ústavov Slovenskej akadémie vied komplikuje ich nedoriešený právny stav, fungujú v obmedzenom finančnom režime. Prvé peniaze na výskum z eurofondov niektorí vedci dostali včera. Chaos nastal ešte na začiatku júla, keď sa ústavy SAV mali zmeniť na verejné výskumné inštitúcie."

Silvia Majerová, redaktorka: „Od polnoci z tridsiateho júna na prvého júla sa mali ústavy Slovenskej akadémie vied zmeniť na verejné výskumné inštitúcie, nestalo sa to. Podľa ministerstva školstva totiž nedoložili všetky potrebné dokumenty. Právny stav je dnes taký, že inštitúcie nie sú plnohodnotné, pretože ich nezapísali v registri, a to komplikuje najmä finančnú situáciu vedeckých pracovníkov."

Pavol Šajgalík, predseda Slovenskej akadémie vied: „Dostávajú cez štátnu pokladnicu prostriedky, ktoré sú prostriedky zo štátneho rozpočtu. Nie sú to úplne všetky prostriedky, ktorými disponovali predtým.”

Silvia Majerová: „Chod ústavov Slovenskej akadémie vied teda ohrozený nie je, avšak funguje v ekonomicky úspornom režime."

Marta Šoltésová Prnová, vedecká pracovníčka Centra experimentálnej medicíny SAV:„Pracovať môžu zatiaľ z toho, čo majú a, samozrejme, nové veci, chemikálie, prípadne služobné cesty tým pádom nemôžu realizovať.”

Silvia Majerová: „Peniaze by mali zabezpečiť chod ústavov v júli. Predseda SAV verí, že situácia sa do konca mesiaca vyrieši."

Pavol Šajgalík: „Pre nás je v tomto momente problém uchádzať sa o zdroje štrukturálnych fondov, v tomto momente je pre nás prihlasovanie sa do zverejnených výziev relatívne komplikované.”

Marta Šoltésová Prnová: „Aká situácia bude od prvého augusta, to zatiaľ nikto z nás netuší a nevieme, sme v tomto v neistote.”

Silvia Majerová: „Členovia a predsedovali riadiacich orgánov SAV sa dnes zhodli na tom, že ministerstvo musí registráciu ukončiť. Ak by totiž štyridsaťsedem ústavov mali založiť ako verejné výskumné inštitúcie nanovo, v praxi by to znamenalo kolaps. Tento scenár však odporúča rezort školstva, situáciu neposunulo ani včerajšie rokovanie predsedu akadémie vied s ministerkou školstva."

Peter Bubla, hovorca Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR: „Slovenská akadémia vied predložila ministerstvu akési svoje právne stanovisko alebo analýzu k zákonu o Slovenskej akadémii vied a k transformácii na verejno-výskumné inštitúcie. Oboznámime sa s týmto stanoviskom, zanalyzujeme a poskytneme naše."

Silvia Majerová: Takéto odďaľovanie riešenia podľa vedcov neprospieva nielen výskumnej činnosti, ale ani motivácii mladých ľudí ostať v akadémii vied a neodchádzať do zahraničia

Publikované z monitoringu Slovakia Online s.r.o.

(MI)

Kľúčové slová:
Slovenská akadémia vied

Odbory vedy a techniky:
Iné

Tlač